Info over inkorting intro

De introductie wordt met twee dagen ingekort, zo zal inmiddels iedereen wel weten. Over de inrichting van deze inkorting is echter onvoldoende gecommuniceerd met de verschillende studentengroeperingen, zo werd na intern overleg duidelijk. SOFv (de koepel voor de studieverenigingen) en BOS (de koepel voor de studentenverenigingen) waren ontevreden over de gang van zaken rondom de inkorting, net als de USR als geheel. Er zijn nu intern afspraken gemaakt over een betere gang van zaken. Voortaan zal de communicatie naar SOFv en BOS beter verlopen en zal de USR bovendien ook worden geraadpleegd bij ingrijpende wijzigingen, bijvoorbeeld zoals nu in de introductie is gebeurd.

Morgen komen we terug op het samenvallen van de introductie van de Radboud Universiteit met de introductie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. De USR heeft hierover zorgen, maar wacht eerst nog een intern overleg hierover af alvorens een uitgebreidere verklaring te geven.