Interviewtjes Loeke en Mark [USR] over OSIRIS

Aan het einde van dit jaar is het zover: dan zal het vakken- en tentameninschrijfsysteem OSIRIS worden ingevoerd en is KISS verleden tijd. Studenten zullen meer dan een week niet kunnen inschrijven tijdens deze omzetting. Hierover zal nog bericht volgen. Loeke Salemans, voorzitter van de USR, en Mark Buck, eveneens USR-lid, werden door de mensen van OSIRIS geïnterviewd over de invoering hiervan, omdat zij in de PR-klankbordgroep en de gebruikersacceptatietest hebben deelgenomen. Lees de interviews hieronder.

Loeke Salemans

Je hebt een demonstratie gezien van het nieuwe systeem, wat vond je ervan?
De layout van OSIRIS is het eerste dat in het oog springt: het ziet er veel mooier uit dan het oude systeem! Bij de demonstratie werd aan de studentmedezeggenschappers een versie gedemonstreerd die nog niet definitief was. Dit had tot gevolg dat we veel kritische verbeterpuntjes konden geven, waarvan er redelijk wat zijn meegenomen. Dat is fijn. De demonstratie was zeer nuttig om een beeld te krijgen van het nieuwe systeem en de mogelijkheden die het biedt.

Wat is volgens jou de grootste verbetering?
OSIRIS is overzichtelijk en biedt extra toepassingen. Je hebt nu bijvoorbeeld met een druk op de knop een overzicht van je studievoortgang. Voor eerstejaars studenten is OSIRIS handig om te bekijken hoe het gesteld is met hun Bindend Studieadvies. Waar de Universitaire Studentenraad (USR) ook heel blij mee is, is het minoren- en vakkenzoeksysteem van OSIRIS. Dit maakt het een stuk gemakkelijker voor studenten om op interesse te zoeken naar vakken, ook van een andere faculteit.

Vindt de USR de komst van OSIRIS een goede ontwikkeling voor studenten van de Radboud Universiteit en waarom?
Het nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden, waarbij het uitgangspunt is dat dit een service is voor studenten. In dat kader vindt de USR vindt het dan ook zeer belangrijk dat goed naar studenten geluisterd wordt: bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten of suggesties voor verbeteringen in het systeem.

Wat is de verwachting voor de toekomst?
De USR hoopt dat de omschakeling van het oude op het nieuwe systeem soepel verloopt. Bovendien hecht de USR aan duidelijke communicatie aan studenten hierover. De overgang kan wel wat moeilijkheden met zich meebrengen, omdat studenten zich in week 50 niet kunnen aanmelden voor vakken. Ons is beloofd dat hier duidelijk over gecommuniceerd gaat worden. Twee van onze studenten hebben ook zitting in een PR-klankbordgroep. Voor de toekomst hopen wij dat er steeds meer toepassingen binnen OSIRIS ontwikkeld kunnen worden ten voordele van de student.

Mark Buck

Je hebt meegedaan aan de gebruikersacceptatietest van het nieuwe systeem OSIRIS, wat vond je ervan?
Het is een verrassing om te zien wat er allemaal veranderd is in vergelijking met ISIS, het vorige systeem. OSIRIS heeft enorm veel mogelijkheden en biedt ook voor studenten veel meer een digitale ruimte waar alles wat met hun studievoortgang te maken heeft opgeslagen wordt.

Wat is volgens jou de grootste verbetering?
Zowel het goed kunnen bijhouden van de studievoortgang (hoeveel ECTS heb ik al in welk onderdeel van mijn studie en hoeveel heb ik er nog ‘nodig’) als het sterk verbeterd kunnen zoeken op vakken, minoren, bachelors en masters.

Vind je de komst van OSIRIS een goede ontwikkeling voor studenten van de Radboud Universiteit en waarom?
De komst van OSIRIS zal in het begin wel wennen zijn, maar ik denk dat uiteindelijk alle studenten van de Radboud Universiteit met OSIRIS hun voordeel kunnen doen. Je kunt een stuk overzichtelijker zelf opzoeken hoe je ervoor staat en wat je allemaal binnen de universiteit kunt doen.

Wat is de verwachting voor de toekomst?
Ik hoop dat in de toekomst het gevoel van het systeem nog een stuk natuurlijker wordt en dat ook bepaalde functionaliteiten van de studiegids eenvoudiger kunnen worden overgenomen in het nieuwe systeem. Op die manier kan het systeem dan echt een van de belangrijke pijlers van de student worden, naast de portal.

Kijk voor meer informatie over de invoering van OSIRIS op ru.nl/OSIRIS.