USR inventariseert multiple choice-tentamens

De Universitaire Studentenraad heeft de Taskforce Tentaminering opgezet om te inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot multiple-choicetoetsing. Voor veel vakken is dit geen academische manier van toetsing en wordt multiple-choice slechts gehanteerd omdat het sneller na te kijken is. Zeker met de invoering van het Bindend Studieadvies is deze problematiek extra belangrijk geworden.

We proberen een indicatie te krijgen van het gebruik van deze multiple-choice tentamens via de opleidingscommissies, om eventuele volgende stappen om de wijze van toetsing te verbeteren te overwegen. Op deze manier hopen we ervoor te zorgen dat een academische toetsing van niveau op de Radboud Universiteit gewaarborgd blijft.