De FSRL: De maand van Tim

De maand november was de maand waarin de tweede FGV op het programma stond waardoor het eerste gedeelte van deze maand voor mij, als secretaris, bestond uit het doorlezen en verwerken van de punten waar wij, als FSRL, commentaar op hadden. Het eerste punt dat we aandroegen was de definitie van de term ‘contacturen’, aangezien het CvB deze wil ophogen in BA2/3. Als tweede was het voor ons van belang dat het aantal contacturen dat op elke opleiding gegeven wordt duidelijk in kaart wordt gebracht. Het derde grote punt was de ‘harde’ knip. Alleen de benoeming van de maatregel laat namelijk al zien hoeveel onduidelijkheid erover bestond. De ‘harde’ knip was volgens velen namelijk al ingevoerd, aangezien dit het verstrengen van de toegangseisen van de master inhield. Datgene werd door de FSRL/USR altijd als de ‘strenge’ knip beschouwd. Het werd echter duidelijk dat het Faculteitsbestuur de ‘harde’ knip zag als het behalen van alle onderdelen van het Bachelorprogramma voordat een student aan de master mag beginnen. Dit noemde het CvB weer de ‘materiële harde’ knip. Aan het einde van de vergadering was er gelukkig meer duidelijkheid. Inhoudelijk is er in deze vergadering daarentegen weinig ingegaan op ´materiële harde´ knip aangezien deze in de volgende FGV weer op de agenda staat.

Behalve de voorbereiding op de FGV’s ben ik als secretaris bezig geweest om mensen te helpen herinneren (door sommige ben ik zelfs beschuldigd van stalken) om bepaalde vergaderingen en taken niet te vergeten. Het resultaat mocht er echter wezen aangezien de meeste taken ruim op tijd werden uitgevoerd. De interne communicatie is namelijk mijn verantwoordelijkheid waardoor al veel gezellige uurtjes met Marjolein, onze voorzitter, en Sjef, onze assessor werden doorgebracht deze maand. Als secretaris is het daarnaast mijn taak om, als de spreekwoordelijke spin in het web, de externe communicatie met de OLC’s van Letteren en de USR goed te onderhouden. Na de OLC’s herhaaldelijk gemaild te hebben waren er ook deze keer van alle opleidingen verschillende OLC-leden aanwezig. Op deze lunchvergadering gaven we een update over de stand van zaken op de faculteit, waarin de al eerder genoemde contacturen en de ´materiële harde´ knip centraal stonden. Daarnaast gaven verschillende OLC’s aan dat de evaluatie en coördinatie van opleidingoverstijgende minoren vaak nogal stroef verloopt, omdat niemand er eindverantwoordelijk voor is. De assessor heeft dit daarom aangekaart bij de onderwijsdirecteur. Vanuit de USR hebben we herhaaldelijk contact gehad met onze contactpersoon die ons op de hoogte hield van zaken op universitair niveau. De 50/50 stemverhouding in de FGV, internationalisering, de ´harde´ knip, meerkeuzententamens en studieadviseurs kwamen allemaal aan bod en daar heb ik als secretaris onze mening schriftelijk over verstuurd naar de USR.

Naast al het papierwerk was deze maand er een van Constitutieborrels. Elke week trok ik er samen met Marjolein op uit om alle nieuwe besturen van de studieverenigingen van Letteren te feliciteren met hun aanstelling. Vooral leuk was het om voor een van deze borrels weer eens met de FSRL te eten. Het spreken van allemaal betrokken studenten uit verschillende studierichtingen gaf me bovendien extra energie om door te gaan waar we mee bezig zijn. Het bleek namelijk dat er nog genoeg actieve en betrokken studenten over zijn die graag zoveel mogelijk uit hun opleiding en studententijd willen halen.

Tim Riswick Secretaris FSRL 2011-2012