FNWI enquete over studiebegeleiding en Bindend Studieadvies

FNWI studenten: Vul allemaal de enquete in over studiebegeleiding op FNWI!
Je opmerkingen worden meegenomen om te kijken waar we de studiebegeleiding kunnen verbeteren!
Het kost je maar een of twee minuutjes…

Nederlands: http://www.thesistools.com/web/?id=234204

All students are greatly encouraged to fill out the online survey about study advisors! Your comments will be used to improve the study counseling.
It’ll use just one or two minutes of your time…

English: http://www.thesistools.com/web/?id=231527