FSR Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 2011-2012

Geachte medestudenten, docenten, bestuursleden, en alle anderen,

Mijn naam is Misha Beliën en ik ben de voorzitter in de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen. Ik zit in de normale master van filosofie en rond deze dit studiejaar af met een scriptie over het thema ´geluk´. Dit thema is behalve de inspiratiebron van deze scriptie ook de inzet van mijn bijdrage aan de FSR en de faculteit. Het gaat mij er niet om strategische spelletjes te spelen met het bestuur, maar om in samenwerking met studenten, docenten, en het bestuur deze faculteit tot een nog betere broedplaats van wijsheid en geluk te maken. Wanneer wij echter als FSR samen met onze medestudenten menen dat facultair beleid studenten benadeelt, dan zal ik mij zonder meer sterk maken om het belang van de student in de facultaire vergadering behartigen.
Ik wil daarom de ontwikkelingen rondom de ´harde knip´ nauwlettend in de gaten houden, en zeker ook de verdere integratie van de verschillende studies in onze nog jonge faculteit. Daarnaast wil ik met deze FSR en medezeggenschap ook meer actief en zichtbaar worden op de faculteit. De kernwaarden die onze decaan heeft opgesteld voor het facultair beleid zijn daarbij voor mij richtinggevend. Hij wijst op verbondenheid en verantwoordelijkheid als uitgangspunt voor studenten en docenten. Het gaat hierbij om inzet van alle partijen om samen de faculteit zo goed mogelijk te maken. Door creatieve bijdragen als een spuizuil, FSR-filmpje, prikkelende posters, en een uitdagende column in het facultaire tijdschrift probeert deze FSR een symbool te zijn voor de beoogde sfeer van verantwoorde verbondenheid. Ik zal hiervoor persoonlijk mijn uiterste best doen en hoor graag jullie opmerkingen, frustraties, en suggesties aangaande de faculteit. En ook positieve ontwikkelingen mag je mij natuurlijk onder de aandacht brengen. 

Met hartelijke groet,

Misha Beliën

Mijn naam is Alice Janea Wocher

en ik ben een 2e jaars studente Religiestudies. In 2009 ben ik naar Nederland vertrokken en met de studie Bedrijfscommunicatie begonnen. Dit was niet helemaal mijn ding en uiteindelijk ben ik in 2010 bij de toenmalige Faculteit der Religiestudies en Theologie beland. De samenwerking met de faculteit der Filosofie werd eerst voorzichtig benaderd door beide faculteiten, maar het is nu een verrijking voor beide. Als FSR lid wil ik graag deze samenwerking binnen onze faculteit versterken, gezamenlijk voor onze rechten vechten.Maar daarnaast is het doel studeren en zuipen! Wij zijn toch de meest gezellige, liefste, en resistente faculteit op de campus en dat moeten we gaan vieren vind ik!

Mijn naam is Peter van den Hoogen,

ik zit in het 3e jaar van religiestudies, een studie die ik met heel veel plezier doe. Daarom vind ik het ook van groot belang om me in te zetten voor de studie en faculteit .Dat betekent voor mij meer dan in de collegebanken zitten en toetsen maken. Een studie en de faculteit waarin studies worden vorm gegeven moet uitdagen, prikkelen en kwalitatief in orde zijn. Maar ook buiten de ‘verplichte’ studieonderdelen valt er een hoop te winnen. Elkaar ontmoeten en leuke dingen doen hoort hier ook bij. Dit jaar wil ik op facultair niveau deze prikkeling en uitdaging vasthouden en verbeteren. Buiten de studie mag ik graag lezen, muziek luisteren en maken, films kijken, duik ik graag de natuur in en squash ik omdat naast hersencellen ook het lichaam fit moet blijven.

Mijn naam is Sander Evers,

ik ben momenteel derdejaars filosofie en heb het hier erg naar mijn zin. Ik heb een kritische houding (onder andere een van de redenen om filosofie te gaan studeren) en streef onder andere naar meer duidelijkheid op de faculteit. Besluiten worden niet zomaar genomen op bestuurlijk niveau, die hebben een achtergrond. Vaak is een besluit dat veel weerstand oproept eigenlijk gewoon verkeerd begrepen. Op het gebied van communicatie en duidelijkheid kan de faculteit nog veel winst boeken. Persoonlijk hou ik erg van het lezen van boeken, wat ik in vakantieperiodes ook veelvuldig doe, en ben ik actief bij een scoutingvereniging. Tevens ben ik redacteur bij het faculteitsblad Splijtstof, waar ik ook erg veel plezier aan beleef en ervaring opdoe.

Hoi,

mijn naam is Niels Imholz, derdejaars student Islam en Arabisch. Vorig jaar heb ik als OLC-lid mogen ervaren wat medezeggenschap betekent en dat beviel erg goed. Graag wil ik me deze jaargang binnen de FSR actief inzetten voor onze facultaire unie en me in de facultaire aangelegenheden verdiepen. Daarbij wil ik me hard maken voor het behoud van de historische traditie van de Arabische taal- en cultuurstudie aan de Radboud Universiteit. Naast mijn studie hou ik me graag bezig met sporten en dan in het bijzonder hardlopen en voetbal, lezen en reizen. Vorig jaar ben ik drie maanden naar Egypte en Marokko geweest en dat was een onvergetelijke ervaring. Ik wil graag proberen een aanspreekpunt zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in de medezeggenschap binnen onze facultaire unie; schroom dus niet om me aan te spreken als je iets op je lever hebt!

Hoi allemaal!

Mijn naam is Joyce Vermeer en ik doe op dit moment de researchmaster bij wijsgerige antropologie. Naast deze researchmaster volg ik ook het Honoursprogramma, wat ik mijn geval over neurowetenschap en haar implicaties gaat. In mijn vrije tijd ben ik een fervent serie-kijker, maar houd ik vooral ook van praten, discussiëren en slap lullen. Tussen mijn drukke schema door wil ik me dit jaar graag inzetten voor onze mooie, nieuwe faculteit. Ik vind het erg belangrijk dat de FSR openheid geeft, vooral naar studenten. Als reguliere student had ik vaak geen idee wat voor ontwikkelingen er op hoger niveau allemaal speelden, en ik zou daar graag meer openheid in zien. Iedereen heeft recht op dezelfde informatie; het zou er niet mee te moeten hebben wie je toevallig kent. Als je dus vragen, opmerkingen, kritiek of lof te uiten hebt, houd ik me uiteraard aanbevolen. Je zult me vaak vinden op de vijftiende, en ik ben met mijn rode haar niet makkelijk te missen!

Groetjes,
Joyce