Stukken Overleg-GV 12 december

Vandaag zal in de Senaatszaal van de Aula de derde Gezamenlijke Vergadering (GV) van OR, USR en het College van Bestuur plaatsvinden. Op de agenda staan interessante en belangrijke onderwerpen als het verzoek van de medezeggenschap om de stemverhouding in de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen (FGV’s) tussen studenten en medewerkers gelijk te trekken naar een 50-50 verhouding, waar die nu nog 60-40 is. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot het Bindend Studieadvies (BSA) besproken (en de daarmee samenhangende implementatie van OSIRIS) en is er aandacht voor informatiseringsdienst GDI, dat alle studiewerkplekken op de Radboud Universiteit zal gaan verzorgen.

Voor de stukken kunnen jullie weer terecht op Radboudnet, klik hier (pas op: login!). En jullie zijn allemaal welkom om plaats te nemen op de publieke tribune vanaf 14 uur in de Senaatszaal van de Aula.