Lustrumdebat USR: dinsdagavond 28 februari


Dit jaar is de vijftiende Universitaire Studentenraad geïnstalleerd. Dit derde lustrum is natuurlijk reden voor een feestje. Aan het begin van het jaar vond al een reünie plaats, maar het lustrum van het hoogste orgaan van de studentenmedezeggenschap moet natuurlijk ook met de rest van de universiteit worden gedeeld. Daarom organiseert de Lustrumtaskforce van de USR op dinsdagavond 28 februari tussen 19 uur en 20:30 uur een debat over de toekomst van de Radboud Universiteit in CC5. Entree is gratis.

Nog niet alle panelleden zijn bekend, maar daarover worden later nog mededelingen gedaan via deze site. Houd NU!Medezeggenschap dus in de gaten en schrijf de datum alvast in je agenda. Meld je bovendien aan op Facebook voor dit veelbelovende debat.

Op woensdagavond 29 februari zal bovendien vanaf 22 uur een lustrumfeest worden georganiseerd. Mededelingen hierover volgen, maar schrijf dit alvast in je agenda!