Panelleden USR-debat 28 februari bekend!

Zoals we al eerder op onze site aankondigden, organiseert de Universitaire Studentenraad op dinsdagavond 28 februari een debat over de toekomst van de Radboud Universiteit. Het debat begint om 19 uur en vindt plaats in het Collegezalencomplex in zaal CC5. Inmiddels zijn ook de panelleden die met elkaar in discussie zullen gaan bekend.

Aftredend voorzitter van het College van Bestuur Roelof de Wijkerslooth, die de laatste twaalf jaar de scepter zwaaide op onze universiteit, zal zijn licht schijnen op de toekomst van de universiteit. Eerder in zijn carrière was hij directeur-generaal Wetenschappen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkte hij bij Unilever. Parlementair historicus aan de Radboud Universiteit en columnist van Vox Peter van der Heiden zal met hem in debat gaan. Ook Lisa Westerveld, oud-student Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit, twee jaar lang voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en bovendien oud-USR-lid, zal het debat over de toekomst van onze universiteit aangaan. Lisa werkt momenteel bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) als voorlichter en lobbyist. Als vierde panellid zal plaatsnemen René ten Bos, die als hoogleraar Filosofie en Organisationele theorie verbonden is aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Het debat zal worden geleid door Han Rouwenhorst, die aan de Radboud Universiteit is verbonden als programmaregisseur van het interdisciplinaire honoursprogramma.

Meld je aan via het Facebook-evenement; we hopen je te verwelkomen op dinsdag 28 februari om 19 uur, om met ons het derde lustrum van de USR te kunnen vieren! Entree is gratis.