BOS-afgevaardigde USR wisselt

Afgelopen week heeft de USR vernomen dat Ralf van Heumen, als politiek commissaris van BOS afgevaardigde in de USR, zijn zetel in de studentenraad wegens persoonlijke omstandigheden opgeeft. Na goedkeuring door de ALV van het BOS zal er een vervanger worden aangesteld. De USR vindt het jammer dat Ralf vertrekt, maar heeft respect en begrip voor de keuze van Ralf.