Kom naar de USR Lustrumactiviteiten!

Dit jaar is de vijftiende Universitaire Studentenraad geïnstalleerd. Dit derde lustrum is natuurlijk reden voor een feestje. Aan het begin van het jaar vond al een reünie plaats, maar het lustrum van het hoogste orgaan van de studentenmedezeggenschap moet natuurlijk ook met de rest van de universiteit worden gedeeld. Daarom organiseert de Lustrumtaskforce van de USR op dinsdagavond 28 februari tussen 19 uur en 20:30 uur een debat over de toekomst van de Radboud Universiteit in CC5. Entree is gratis. Schrijf het in je agenda!

Aftredend voorzitter van het College van Bestuur Roelof de Wijkerslooth, die de laatste twaalf jaar de scepter zwaaide op onze universiteit, zal zijn licht laten schijnen op de toekomst van de universiteit. Eerder in zijn carrière was hij directeur-generaal Wetenschappen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkte hij bij Unilever. Parlementair historicus aan de Radboud Universiteit en columnist van Vox Peter van der Heiden zal met hem in debat gaan. Ook Lisa Westerveld, oud-student Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit, twee jaar lang voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en bovendien oud-USR-lid, zal het debat over de toekomst van onze universiteit aangaan. Lisa werkt momenteel bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) als voorlichter en lobbyist. Als vierde panellid zal plaatsnemen René ten Bos, die als hoogleraar Filosofie en Organisationele theorie verbonden is aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Het debat zal worden geleid door Han Rouwenhorst, die aan de Radboud Universiteit is verbonden als programmaregisseur van het interdisciplinaire honoursprogramma.

Aanwezig bij het debat? Meld je dan aan op onze Facebookpagina!

Op woensdag 29 februari viert de Universitaire Studentenraad haar vijftienjarige bestaan met de gehele medezeggenschap en alle studenten. Wees welkom in Malle Babbe, waar ook nog geld zal worden ingezameld voor de Ragweek! Hierover zal binnenkort meer informatie op deze Facebookpagina verschijnen.

Iedereen is welkom vanaf 22 uur en entree is gratis. We maken er een geweldig feest van!

Geef ook voor het feest aan op onze Facebookpagina dat je aanwezig bent!