Overzicht Dag van de Medezeggenschap

Komende dinsdag 27 maart is het weer zover: dan vindt de Dag van de Medezeggenschap plaats. En dag waarop de medezeggenschap zich extra toont naar de studenten van de Radboud Universiteit en waarop de studenten van de RU geënthousiasmeerd worden voor de medezeggenschap en het werk dat zij verricht.

Wat zal waar plaatsvinden komende dinsdag 27 maart?
– De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zal paaseitjes uitdelen en de mening van de studenten achterhalen via een Babbelbox. Dit zal plaatsvinden in het Spinozagebouw.
– De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zal in de pauze koffie en thee uitdelen, gecombineerd met verlanglijstjes waarop studenten hun wensen kenbaar kunnen maken.
– De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Letteren zal lolly’s uitdelen en een extra borrel organiseren op 12 april. Eén en ander vindt plaats rond het Erasmusgebouw.
– De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Managementwetenschappen gaat eten uitdelen in de Thomas van Aquinostraat en bovendien informatiebijeenkomsten organiseren voor geïnteresseerden in de Facultaire Studentenraad.
– De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zal arabische thee uitdelen in de koffiehoek. Bovendien zal de gehele FSR aanspreekbaar zijn om informatie te verschaffen voor geïnteresseerden in de werkzaamheden van de FSR. Ook de pas gebouwde spuizuil zal worden ingezet op deze dag.
– De Facultaire Studentenraad van Rechtsgeleerdheid concentreert de actie rond een standje bij het Gerecht. Hier zullen zoveel mogelijk mensen worden aangesproken. Er zal een ideeëntrommel zijn en om mensen te enthousiasmeren worden vooraf collegepraatjes gehouden.
– De Facultaire Studentenraad van Medische Wetenschappen heeft de Dag van de Medezeggenschap al achter de rug. In verband met tentamens vond deze dag plaats op 20 maart. Dit is een succes geweest!

Ook de Universitaire Studentenraad zal aanwezig zijn. Hij zal een partytent inzetten, waarop studenten hun ideeën kunnen schrijven en bovendien wordt er waarschijnlijk koffie en thee uitgedeeld, inclusief broodjes knakworst.

Interesse in de werkzaamheden van de medezeggenschap? Kom dan zeker langs bij één van deze FSR’en of bij de USR!