Stukken Overleg-GV 5 maart

Vandaag vindt er weer een Overleg-GV plaats van de Universitaire Studentenraad samen met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur. Op de agenda staat onder meer de notitie van de Universitaire Studentenraad over Internationalisering, waaraan de taskforce Internationalisering de afgelopen maanden erg hard heeft gewerkt. Ook de medezeggenschapsorganen op lagere niveaus hebben hieraan een mooie bijdrage geleverd.

Daarnaast zal er gesproken worden over de instellingscollegegelden voor het jaar 2012-2013. In het voorstel van het CvB staan hierover weinig veranderingen ten opzichte van het huidige beleid. Dit is interessante informatie voor studenten die een tweede studie willen (gaan) doen! Ten slotte staat ook het Investeringsproject Free Electronic Laserlab op de agenda. Deze investering moet ter advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Kijk voor de agenda en de stukken op Radboudnet (pas op: login!). Iedereen is natuurlijk van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. De overleg-GV begint vandaag om 14 uur, maar zal pas later toegankelijk zijn voor publiek omdat collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth zal beginnen met een vertrouwelijke presentatie. Vanaf pakweg 14:45 uur zal de zaal toegankelijk zijn voor alle belangstellenden. Zoals altijd vindt de GV plaats in de Senaatszaal van de Aula.