Potentiële studentbestuurders: LET OP!

Eerder in het jaar hebben we jullie al geattendeerd op de vernieuwde regelingen voor het profileringsfonds, maar omdat de besturen nu bezig zijn met het zoeken naar opvolging even deze reminder.

Voor studenten die volgend studiejaar bestuursbeurzen willen ontvangen, gelden nieuwe eisen! Zo heb je slechts nog recht op bestuursbeurzen in de eerste vier jaren van inschrijving in je bachelor en de eerste twee jaren van inschrijving in je master (dus in de nominaal + 1 jaar periode). Belangrijker nog is echter de eis dat mensen die volgend studiejaar willen besturen, dit studiejaar minimaal 39 studiepunten moeten halen! Houd hiermee dus rekening in je zoektocht naar opvolging!

Wil je alle wijzigingen nog even op een rijtje hebben? Kijk dan op de site van Wat zijn de Plannen.