Stukken Overleg-GV van 16 april

Vandaag vindt weer een overlegvergadering plaats tussen de Universitaire Studentenraad, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur. Op de agenda staan belangrijke onderwerpen als de prestatieafspraken van het college met staatssecretaris Halbe Zijlstra en de Meerjaren Investerings Prognose 2012 (MIP), maar voor studenten zal vooral de bespreking van het beleidsstuk voor de eventuele wijziging in de Regeling FOndS naar aanleiding van het Amendement Rouvoet interessant zijn. Iedereen is natuurlijk uitgenodigd om plaats te nemen op de publieke tribune!

Om 11 uur vindt al een informatiebijeenkomst plaats voor eenieder die meer wil weten over de eventuele veranderingen in het profileringsfonds en het preadvies dat de USR heeft geschreven voor de overlegvergadering om 14 uur.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om om 14 uur op de publieke tribune van de Senaatszaal van de Aula plaats te nemen om de overlegvergadering van dichtbij te aanschouwen. Om 13:15 uur is overigens ook nog een extra voorbereidende vergadering ingepland om de bespreking over de prestatieafspraken voor te bereiden.

De stukken zijn zoals vanouds weer vindbaar op Radboudnet (let op: login!). We hopen jullie allemaal te zien om 14 uur!