Update: Taskforce Onderwijskwaliteit

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Allereerst de Taskforce Tentaminering, die tussentijds is omgedoopt tot Taskforce Onderwijskwaliteit.

De Taskforce Tentaminering heeft aan het begin van het jaar een inventarisatie gemaakt van de wijze van tentaminering op de verschillende faculteiten: wordt er veel gebruik gemaakt van multiple choice-toetsing of niet?. Een gedeelte van de OLC’s heeft hierop gereageerd en aangegeven dat er weinig problemen zijn met de huidige vormen van tentaminering. Een en ander vormde te weinig concrete aanleiding voor de USR om verder te gaan met de doelstelling om meerkeuzetentamens terug te dringen. Wel wordt er momenteel nog geïnventariseerd of de kwaliteit van multiple choice-tentamens nog verbeterd zou kunnen worden.

Onlangs is de taskforce omgedoopt en sindsdien draagt het de naam ‘Onderwijskwaliteit.’ Er is een gesprek met een medewerker van de nieuwe afdeling OO (Ondersteuning van de Onderwijsuitvoering) over de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs), waaruit bleek dat er op verschillende faculteiten soms weerstand heerst tegen de BKO. De BKO is enkele jaren geleden verplicht gesteld voor nieuwe medewerkers, om hun onderwijsniveau van een bepaalde minimale kwaliteit te laten zijn.

Daarnaast is de taskforce bezig met het in kaart krijgen van wat er op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie gebeurt op de Radboud Universiteit. Dit is waarschijnlijk nog wel voor verbetering vatbaar: zo denkt de taskforce onder andere aan het meer bekend maken van het Studieloopbaancentrum en het creëren van meer stagemogelijkheden.