Update: Taskforce Printvoorzieningen

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. In deze update de taskforce printvoorzieningen.

De printvoorzieningen op onze universiteit moeten écht beter. Hoewel de invoering van Péage al niet soepel verloopt, spelen ook andere punten van frustratie een grote rol. Veel gehoorde klachten onder studenten en mederwerkers zijn: het niet kunnen printen vanaf een laptop, de lange tijd die het kost om een PDF-bestand te printen, het tekort aan oplaadpunten voor je Péage account, vaak defecte printers en boven alles, de lange wachtrijen bij het beperkte aantal printers op de campus.

Om deze problemen inzichtelijk te maken en met concrete aanbevelingen naar beleidsmederwerkers te stappen heeft de taskforce printvoorzieningen van de USR online een enquête verspreid onder studenten. Hiermee zijn een aantal kernproblemen in de Centrale Bibliotheek en op alle faculteit inzichtelijk gemaakt. Deze resultaten worden binnenkort besproken met medewerkers van het Cluster Facilitair. De facultaire uitslagen van de enquête zullen volgende week op onze site verschijnen. Hoewel wij de problematiek per faculteit gaan bespreken, staan hieronder een aantal algemene aanbevelingen die uit de enquête voortgekomen zijn.

Algemene aanbevelingen
– Meer printers! Dit is een veelgehoorde klacht bij vrijwel alle faculteiten en werkplekken. Daarbij vormt het tekort aan printers in de UB het grootste knelpunt. (148 vaste computerwerkplekken en vele laptopwerkplekken t.o.v. slechts 2 printers.)
– Printen vanaf de laptop (en Macbook) over op de hele campus mogelijk, dan wel makkelijker en in ieder geval bekend maken.
– De mogelijkheid om PDF-bestanden sneller te printen instellen als standaardinstelling
– Om papier en printkosten te besparen: dubbelzijdig printen als standaardinstelling instellen
– Meer oplaadpunten voor Péage (bijvoorbeeld in TvA 3)
– iDEAL als opwaardeermethode invoeren naast de opwaardeerkasten (of deze moeten écht goed functioneren en in aantal toenemen!)
– Een snelle handeling bij defecte printers door medewerkers (en een eenvoudige handleiding om zelf kleine problemen op te lossen)
– Aandacht voor scanmogelijkheden en kleurenprintmogelijkheden
– Idealiter: Werken met printgroepen en slechts virtuele wachtrijen. Dus mogelijk maken dat printopdrachten meteen uitgeprint worden door de dichtstbijzijnde printer en automatisch worden afgeschreven van je Péagesaldo.

Over de klachten omtrent de invoering van Péage en de storingen van de oplaadpuntenwordt volgende week een rondvraag gesteld aan het College van Bestuur.