Update: Taskforce ICT

De komende weken zal de Universitaire Studentenraad terugkoppelen hoe de verschillende taskforces functioneren, gefunctioneerd hebben en de laatste maanden nog zullen functioneren. Vandaag is het de beurt aan de Taskforce ICT.

De taskforce ICT heeft zich dit jaar met verschillende uiteenlopende zaken bezig gehouden. Aan het begin van het jaar was het doel van de taskforce tweeledig: de betaalmethode voor student-assistenten vereenvoudigen en een goed minorenzoeksysteem proberen te laten bouwen. Aan de betaalmethode bleek al door de universiteit hard gewerkt te worden, terwijl het minorenzoeksysteem al verborgen zat in het systeem Osiris, dat aan het einde van 2011 voor studenten werd gelanceerd. Het aandachtspunt van de taskforce verplaatste zich vervolgens naar ad hoc-problematiek op ICT-gebied van de universiteit en ook naar de verschillende klankbordgroepen, waarvan de taskforce ICT onderdeel uitmaakt.

Zo heeft de taskforce ICT leden in de klankbordgroep voor de Studentenportal, om de kwaliteit van de portal in de gaten te houden en klachten van studenten hierin mee te nemen. Bovendien is er nauwe betrokkenheid met de projectgroep van Osiris: alle klachten die studenten aan de USR doorkoppelen, worden met deze projectgroep besproken. Ook is er veel aandacht voor PĂ©age geweest, terwijl ook de Campuscard die dit jaar is ingevoerd vaak onderwerp van gesprek was. Ten slotte probeert de taskforce ICT de applicatie waarop beschikbare pc’s in alle pc-zalen van de RU worden aangegeven te verbeteren. Hiertoe volgen de komende tijd nog verschillende gesprekken.