Stukken Voorbereidende GV 18 juni

Vanmiddag vindt de voorbereidende GV van de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad van de laatste cyclus van het collegejaar plaats. Voor de stukken kunt u als vanouds weer terecht op Radboudnet: klik hier (let op voor de login!). Naast de bespreking van de algemene gang van zaken aan de hand van het jaarverslag en de begroting, staat ook de USR-notitie over Topsport op de agenda, evenals de jaarverslagen van de Arbo- en Milieudienst, het SNUF en de SSHN. De vergadering begint om 14 uur in de Senaatszaal van de Aula en is zoals gebruikelijk voor publiek toegankelijk.