Voorlichting profileringsfonds 11 juni – powerpoint

Zojuist heeft de Universitaire Studentenraad (USR) een nieuwe voorlichting gegeven aan studentbestuurders en medezeggenschappers over de voorgenomen wijzigingen in het profileringsfonds als gevolg van het amendement Rouvoet. Na de overlegvergadering van 16 april, waarvoor al een eerste voorlichting had plaatsgevonden, heeft de USR meer gesprekken gevoerd met het college van bestuur en haar beleidsmedewerkers, en nog gediscussieerd in de overlegvergadering van mei. Als gevolg hiervan ligt er nu een conceptregeling voor de studiejaren 2012-2013 en 2013-2014, waarin de medezeggenschappers extra worden tegemoetgekomen in de bestuursbeurzen om de inkomensval door het afschaffen van de vacatiegelden op te vangen. De komende twee jaar zal het college de financiële middelen die nodig zijn om de langstudeerders als gevolg van overmacht niet uit het profileringsfonds halen. De USR van het komende collegejaar zal met het CvB in overleg gaan treden voor een regeling FOndS vanaf het collegejaar 2014-2015. Dan zal alles opnieuw tegen het licht worden gehouden.

De powerpointpresentatie van de voorlichting van vanmorgen is hier te vinden.
De stukken en de conceptregeling FOndS voor 2012-2013 en 2013-2014 zijn te vinden op Radboudnet.