Verslag Overleg-GV 25 juni

Op 25 juni 2012 was alweer de laatste overleg GV van 2011/2012. Veel van de opvolgers zaten op de publieke tribune om het schouwspel te volgen en te kijken wat zij volgend jaar kunnen verwachten. Nog eenmaal ging de USR 2011/2012 de discussie met het college van bestuur aan over uiteenlopende onderwerpen.

Videocolleges en extra time-slot
Vanwege de onderwijsintensiveringen (minimaal 15 uur per week college) is er een zalentekort ontstaan, met name voor de grote colleges. Daarom heeft het college in een brief laten weten videocolleges alleen in 2012/2013 oogluikend toe te staan. Een oplossing vanaf 2013/2014 is het inbouwen van een extra time-slot, namelijk van 12.30-13.45 uur. Er zal vanaf dan dus ook college worden gegeven gedurende de pauze om zo niet te hoeven grijpen naar avondcolleges. Dit extra time-slot zal zo beperkt mogelijk worden ingezet. Eerst zal er namelijk gekeken worden naar een betere spreiding van de college’s over de week (dus ook college op maandagochtend en vrijdagmiddag).

Wireless internet UMCN
Naar aanleiding van een brief van het college waarin wordt gemeld dat het draadloos netwerk en de dekkingsgraad op de Medische faculteit toereikend zijn, zijn er door de USR kritische vragen gesteld over de gebruiksvriendelijkheid en de werkdruk voor SOOS. Het college heeft toegezegd dat wireless internet op de Medische faculteit onder de aandacht blijft, maar dat hier ook een grote rol ligt voor de UMC-raad.

Algemene gang van zaken
Verder heeft de Gezamenlijke Vergadering (GV) lange tijd stil gestaan bij de algemene gang van zaken aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2011 en de ontwikkeling personeelsbestand RU 2007-2011. Deze stukken waren uitgebreid voorbereid op de scholingsdag op Soeterbeeck en er waren dan ook veel vragen over uiteenlopende zaken. Een selectie:

– De GV vroeg zich af wat de plannen van het college waren om de academische attitude terug te brengen op de universiteit en de verschoolsing tegen te gaan. Het college antwoorde enigszins ontwijkend en vond dat de verschoolsing wel meeviel. De externe prikkels zijn nu eenmaal hard nodig om het studierendement te verhogen. De intrinsieke motivatie zou door goede colleges en interessante docenten moeten worden gestimuleerd.
– De GV vroeg verder om meer duidelijkheid over het instroombeleid van Hbo’ers op de RU. Het college antwoordde dat zij propedeuse Hbo’ers ontmoedigen, omdat is gebleken dat de uitval hierbij zeer hoog is. Studenten met een volledig afgeronde Hbo-studie zijn welkom om hard te werken voor het schakelprogramma. Indien ze het schakelprogramma met goed gevolg hebben afgerond is het studiesucces vaak goed.
– Opnieuw is door de GV aangedrongen bij het college om iets te doen aan de hoge prijzen van het Facilitair Bedrijf (FB). Weer antwoordde het college dat tijdens de grote bezuinigingsronde de grootste bezuinigingen zijn doorgevoerd bij het FB om onderzoek & onderwijs te ontzien. Het FB is goed met deze bezuinigingen omgegaan, maar dat betekende wel dat de prijzen hierdoor omhoog moesten.
– De GV pleitte voor de opening van een cultureel centrum op de universiteit. Het college was hierover helaas niet enthousiast maar zette de deur op een kier voor de GV om hier samen over na te denken.
– Het schrijfcentrum (ASN) zal niet meer gefinancierd worden vanuit centrale middelen. Wel kon het college een update geven. De decaan van Letteren is bezig is met een initiatief onder de faculteiten om het ASN, eventueel tegen een vergoeding, door te laten gaan. De rector ondersteunde dit initiatief, met name nu gebleken is door externe geluiden dat het ASN goed loopt.

Notitie Topsport
De USR heeft in een notitie gevraagd aan het college om de verouderde regeling toptalenten in de sport (en kunst) aan te passen aan de nieuwe NOC*NSF richtlijnen. Bovendien ziet de USR graag dat het college ook de status ‘aspirant topsporter’ invoert om ook beginnende topsporten te ondersteunen. Het college heeft toegezegd het verouderde beleid aan te passen, maar wil daarin niet de status ‘aspirant topsporter’ meenemen. Wel zegde het college toe een begeleidingsovereenkomst te schrijven voor onder meer ‘aspirant topsporters’ en om deze te bespreken met de decanen. Zo is er toch enige uniformering maar blijft de mogelijkheid er om per geval te bekijken wat handig is.

Profileringsfonds
De USR heeft, na een lange periode van onderhandelingen met het college van bestuur en Dienst Studentenzaken, in kunnen stemmen met de nieuwe regeling FOndS voor de periode 2012-2014. Vastgelegd is nu dat de komende twee jaar bezuinigingen op studentbestuurders zullen uitblijven, de vacatiegelden worden afgeschaft maar daarvoor een extra compensatie in bestuursbeurzen tegenoverstaat (waarbij de extra beurzen NIET meetellen bij de maximale ondersteuningstermijn van 8 bestuursbeurzen) en dat de USR 2012/2013 meewerkt om de regeling FOndS aankomend jaar geheel zal herzien voor 2014/2015.