Eerste GV prima verlopen

Op maandag 1 oktober vond de eerste Overlegvergadering met het College van Bestuur plaats. Op de agenda stond de Beleidsbrief 2013, waarin kaders worden gesteld voor faculteiten ter voorbereiding van de begroting. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) bleek dat er veel aandacht was voor de arbeidsmarktoriëntatie. Uit verschillende rapporten blijkt dat afgestudeerden de loopbaanbegeleiding met een magere 6 beoordelen: dit moet veel beter. De Rector Magnificus heeft toegezegd dat er later in het jaar een apart stuk komt over arbeidsmarktoriëntatie, maar kondigde hierbij al wel aan dat de universiteit ‘geen uitzendbureau moet worden’.

Ook stond de Stand van Zaken-notitie met betrekking tot Internationalisering op de agenda. Zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad waren echter van mening dat uit het stuk onvoldoende een stand van zaken bleek: al aan het begin van de vergadering trok het College van Bestuur deze Stand van Zaken dan ook terug.

Daarnaast werden er door leden van de Studentenraad enkele vragen gesteld. Als eerste stelde Wouter Exterkate een vraag over het blijven voortbestaan van videocolleges (het live doorschakelen van colleges), aangezien het College van Bestuur al 1,5 jaar duidelijk maakt er geen voorstander van te zijn. Dit werd wederom door het College van Bestuur gezegd, evenals dat er op dit moment geen andere opties zijn. Als Studentenraad zien wij deze andere opties echter wel, en hebben die ook al 1,5 jaar geleden in een notitie beschreven.

Een irritatie die al jaren speelt bij de Centrale Studentenbalie zijn de lange wachtrijen aan het begin van het collegejaar. Dit leidt tot onvreden bij studenten, maar ook bij medewerkers van de balie vanwege een hoge werkdruk. Merle Bonefaas stelde de vraag wat het college hier aan wil doen en droeg een aantal alternatieven aan. Het College van Bestuur erkende de problematiek. Bij Dienst Studentenzaken is dit inmiddels aangekaart. Wij zullen er op toezien dat er verbeteringen plaatsvinden.

Ten slotte kwam een vraag van Nienke Aangenendt over de communicatie omtrent de Harde Knip naar de studenten toe. Onder sommige omstandigheden mogen studenten al beginnen aan hun master, terwijl ze hun bachelor nog niet volledig hebben afgerond. Hier heerst een hoop onduidelijkheid over, en studenten worden slecht op de hoogte gebracht. Het College van Bestuur heeft aangekondigd het hier op dinsdag met de Decanen van de faculteiten over te hebben.