USR zet zich in voor behoud middagpauze

Vanochtend heeft de Universitaire Studentenraad samen met de Ondernemingsraad een brief aan het College van Bestuur gestuurd met betrekking tot de roostering per september 2013. Het CvB is voornemens om per september 2013 een extra tijdslot in de middagpauze te creëren. Hierdoor zou deze middagpauze komen te vervallen.

Huidige situatie
08:45-10:30 Blok 1
10:45-12:30 Blok 2
12:30-13:45 Pauze
13:45-15:30 Blok 3
15:45-17:30 Blok 4
Situatie per 2013
08:45-10:30 Blok 1
10:45-12:30 Blok 2
12:45-14:30 Blok 3
14:45-16:30 Blok 4
16:45-18:30 Blok 5

De Universitaire Studentenraad ervaart de middagpauze als zeer belangrijk voor studenten. Deze pauzes worden gebruikt voor activiteiten van studieverenigingen, groepsopdrachten en vergaderingen. Ook zorgen pauzes voor een sociaal vangnet. Het College heeft wel bij haar besluit laten weten dat het 3e tijdblok ‘zoveel mogelijk zal worden ontzien’: dit haalt een deel van onze bezwaren weg, maar vaak zal er structureel college zijn tot 18:30 en dit levert een blok met onnodig veel tijd op.

De USR ziet echter wel in dat een 5e tijdslot soms noodzakelijk zal zijn. In de brief die is gestuurd aan het College van Bestuur wordt dan ook het idee geopperd om een tijdslot te creëren, wat zéér incidenteel gebruikt zal worden van 17:45 tot 19:30.  Met de oplevering van het Grotiusgebouw per 2014 en een numerus fixus bij een aantal opleidingen zal de noodzaak voor roostering in dit 5e tijdslot grotendeels vervallen. De USR ziet meer in een roostering waarbij studenten heel af en toe tot 19:30 college volgen, in plaats van een roostering met veel colleges tot 18:30.