De week van.. Jelko Dijkman

In deze nieuwe rubriek op Nu!Medezeggenschap wordt iedere week een week beschreven uit het bestaan van één van de USR-leden. Deze week: Jelko Dijkman.

Ik heb de eer hier de aftrap voor te mogen geven. Om te beginnen een kort stukje achtergrond: ik ben Jelko, 21 jaar, student politicologie, gekozen USR-lid namens asap én actief bij Phocas. Bij het schrijven kwam ik erachter dat het nogal een lap tekst zou zijn als ik een hele week zou beschrijven, dus ik heb het bij een dag gelaten, maar dan wel goed beschreven.

Maandagochtend, 19 november:
Om 09:00 in de ochtend al een vergadering met de commissie ‘Onderzoek, Onderwijs en Maatschapppelijke dienstverlening 1’ (OOM-1). Op de agenda staat alleen een stuk over de regels rondom notities in Osiris (voor studieadviseurs, decanen, etc.), maar het onderwerp blijkt pittiger dan gedacht. Ondanks dat een groep van leden van de OR en USR al was betrokken bij het opstellen van het stuk, blijken studieadviseurs bezwaren te hebben bij het stuk. Ze komen hun standpunt toelichten en komen met een goede oplossing. Na een uitgebreide discussie is het duidelijk waar we als commissie staan: we nemen het standpunt van de studieadviseurs grotendeels over. Patrick en ik hebben toegezegd het preadvies te schrijven voor de ondernemingsraad (OR) en USR.

Dat de vergadering wat uitliep maakt wel dat ik al een half uur te laat ben voor het college van een keuzevak (institutionele economie). Terwijl Patrick alvast een begin maakt met het preadvies kan ik nog even de tweede helft van het college meepakken.

Na college loop ik nog even langs ‘het Gerecht’, en ga met een broodje op weg naar de pauzevergadering met de taskforce restauratieve voorzieningen van de USR. We kijken nog een keer naar de enquete over de restauratieve voorzieningen, die is al bijna af en gaat over twee dagen online. Uiteindelijk willen we namelijk een stuk aanbieden bij het college (in welke vorm staat nog niet vast) om de horeca op de campus betaalbaarder en beter te krijgen, en input vanuit studenten is daarvoor essentieel.

Met de tweede vergadering van de dag achter de rug wordt het tijd om aan het preadvies verder te gaan. Het scheelt dat Patrick al een belangrijk deel op papier heeft gezet, en het lukt dan ook om nog dezelfde dag de eerste versie compleet te hebben. Na het bijwerken van de mail is er nog even tijd om nog wat in te lezen voor een paper over Europese regelgeving voor kredietbeoordelingsbureaus.

Gelukkig kent het USR-lidmaatschap ook andere kanten dan vergaderen en stukken schrijven. In de avond gaan we nog even met een delegatie langs bij de constitutiereceptie van CSN. Vol goede moed duiken we vervolgens nog met een delegatie de stad in naar de Fuik, waar Phocas op maandagavond borrelt en een oud ploeggenoot zijn overwinning van de dag ervoor viert. Omstreeks half 2 neemt het verstand de boel over en ga ik op huis aan. Morgen om 08:00 op om te coachen bij Phocas.

-Jelko Dijkman-