De week van.. Sanne Handgraaf

In deze nieuwe rubriek op NU!Medezeggenschap wordt iedere week een week beschreven uit het bestaan van één van de USR-leden. Deze week: Sanne Handgraaf.

Maandag
De dag begint met een interne USR vergadering waarin de Overleg GV van die middag wordt voorbereid. We nemen voor de laatste keer door wat er besproken gaat worden en welke rondvragen er gesteld gaan worden. Dankzij deze voorbereiding verloopt de GV die middag soepel, zie hier!

Dinsdag
Na een ochtend vol colleges vlieg ik naar de USR kamer, waar na de wekelijkse USR-lunch de taskforce Internationalisering bijeenkomt. De taskforce inventariseert op dit moment hoe actief de faculteiten hun beleid inzetten om uitgaande studentenmobiliteit te bevorderen. Ondanks de druk van de centrale International Office en de wensen van de rector, verschilt dit beleid nogal per faculteit. Naar aanleiding van de inventarisatie zullen we dit bij de faculteiten onder aandacht brengen.

Woensdag
De hele dag is gevuld met bestuurszaken van de koepel International Student Organisations Nijmegen, de koepel die ik in de USR vertegenwoordig. Sinds deze week heet onze koepel niet langer KIS, maar ISON. De nieuwe naam is internationaal gericht en sluit beter aan bij onze doelstellingen en lidorganisaties. ’s Ochtends heb ik overleg met twee lidorganisaties en ’s middags volgt een bestuursvergadering van ISON. Tussendoor heb ik een afspraak met  Renske om plannen te maken voor de Ragweek van 2013, die de USR weer met speciale acties zal ondersteunen.

Donderdag
’s Middags komen alle Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad samen voor het overleg dat eens per maand plaatsvindt. Hier stellen de FSR-en en USR elkaar op de hoogte van de zaken die spelen. Zo zijn de FSR-leden van de faculteit Management bezig met de invulling van arbeidsmarktoriëntatie op hun faculteit en zijn zij erg nieuwsgierig naar de ervaringen van de andere studentenraden op dit gebied.  ’s Avonds organiseert de FSR van Letteren een NoCoBo, een constitutieborrel, maar dan anders. De USR is uiteraard aanwezig en het weekend wordt op goede wijze ingeluid!

Vrijdag
Vrijdagmiddag staat er iets op het programma van heel andere aard. Omdat de FSR Letteren zo vriendelijk was mij tijdens de constitutieborrel van de USR, al een paar weken geleden, naar buiten te tillen, hebben zij de USR om een speciale tegenprestatie gevraagd: een verzorgde lunch met gebakken eieren en prosecco in het Erasmusgebouw. Chef Wouter heeft de hele ochtend in de keuken gestaan en zijn bakkunsten zorgen voor het gewenste resultaat: de FSR-leden hebben genoten van de flink gezouten en gepeperde omeletjes!