Blackboard niet nog eens op zwart in tentamentijd

Veel studenten hebben het gemerkt, precies in de tentamenweek ging Blackboard in onderhoudsmodus. De Universitaire Studentenraad zocht uit wat er aan de hand was en wat de universiteit eigenlijk van plan is met het onveilige Blackboard.

Inmiddels heeft de universiteit aan ons toegegeven dat het onderhoud ongelukkig was gepland, maar het was nodig in verband met ondersteuning van landelijke experts. De dienst Concern Informatie Management zegt toe voortaan geen onderhoud meer te plannen tijdens tentamenweken:

We vinden het zelf hoogst onwenselijk om een migratie uit te voeren precies in tentamentijd. We doen dat alleen  bij hoge uitzondering en als we denken dat het echt noodzakelijk is en verder omgeven we zo’n migratie met allerlei extra voorzorgsmaatregelen o.a. op het gebied van communicatie. Dus hierbij onze toezegging dat dit wat ons betreft niet snel nog eens voorkomt.

De USR zou graag zien dat de universiteit kijkt naar alternatieven voor Blackboard. Het systeem, waarvoor de universiteit fors geld betaalt, is onveilig en wordt door veel gebruikers als onpraktisch ervaren. De universiteit zit echter nog tot 2015 vast aan een ander contract. De komende jaren zal gekeken worden naar alternatieven, waarbij ook studenten zullen worden betrokken.