Facilitair Bedrijf neemt eerste aanbeveling USR over

Afgelopen maanden is de Universitaire Studentenraad druk bezig geweest met het analyseren van de Restauratieve Voorzieningen. Zo werd er een uitgebreide enquête afgenomen, werden er veel gesprekken met medewerkers van het Facilitair Bedrijf gevoerd en waren er enkele constructieve overleggen met het management.  De USR wil graag de restauratieve voorzieningen verbeteren en werkt daarom aan een uitgebreide rapportage met een analyse over de situatie van het Facilitair Bedrijf. Het is de bedoeling deze binnen enkele weken af te ronden en in de Gezamenlijke Vergadering met het College van Bestuur te bespreken.

Daarnaast heeft de USR al enkele aanbevelingen, die uit de enquête naar voren kwamen, aan het Facilitair Bedrijf gedaan. Het Facilitair Bedrijf was hier  erg blij mee en is hier direct mee aan de slag gegaan. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er vanaf vandaag een belegd broodje voor €1,85 te verkrijgen is. Verder is het Facilitair Bedrijf actief bezig met het beter in kaart brengen van de wensen van studenten. Zo heeft De Refter vorige week formulieren uitgedeeld waarin gevraagd wordt wat je graag ’s avonds wilt eten. Op dit formulier kun je bij 48 verschillende gerechten je voorkeur aangeven.

Het Facilitair Bedrijf en de USR blijven met elkaar in gesprek. Ook na de rapportage willen we er graag samen voor zorgen dat de restauratieve voorzieningen zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van studenten.

Voor nu kijkt de USR uit naar de verdere behandeling van het volledige rapport met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en het Facilitair Bedrijf.

Refter