Notities in Osiris zichtbaar!

In Osiris worden aantekeningen gemaakt voor studenten. Tot voor kort kon je niet inzien welke notities er over jou waren gemaakt en was onduidelijk wie deze notities wel konden inzien. Op aandringen en meedenken van de Universitaire Studentenraad ligt er nu een duidelijk kader én is geregeld dat studenten een deel van hun eigen notities kunnen inzien. Een hele vooruitgang, maar dat betekent wel dat er wat zaken in Osiris veranderen m.b.t. de notities.

Studiebegeleiders, zoals studieadviseurs, docentmentoren, studentpsychologen, -trainers en -decanen, kunnen in Osiris notities maken in het kader van de begeleiding van jou als student. Per 1 februari 2013 zal een deel van deze notities, zogenaamde dossieraantekeningen, zichtbaar zijn voor jou als student. De werkaantekeningen die je begeleider maakt zijn niet zichtbaar, maar wel altijd opvraagbaar. Onder “wat zijn dossieraantekeningen” en “wat zijn werkaantekeningen” kun je een verdere toelichting lezen.

Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt welke studiebegeleiders wel en welke geen toegang krijgen tot de notities over studenten. Kijk onder “Wie mogen de notities inzien” voor meer informatie.

Wat zijn dossieraantekeningen?
Dossieraantekeningen zijn notities van een studiebegeleider naar aanleiding van contact met een student, bijvoorbeeld over de besproken onderwerpen, gemaakte afspraken, vervolgafspraken en doorverwijzingen naar bijvoorbeeld de Dienst Studentenzaken. Alle nieuwe dossieraantekeningen zijn vanaf 1 februari 2013 direct in Osiris voor jou als student zichtbaar. Uiteraard zijn alleen de dossieraantekeningen die over jou gemaakt worden voor jou zichtbaar en vanzelfsprekend ook voor de studiebegeleider die ze heeft gemaakt.

Wat zijn werkaantekeningen?
Werkaantekeningen zijn notities van een studiebegeleider en zijn bedoeld voor de studiebegeleider zelf. Dit zijn bijvoorbeeld herinneringen, observaties van de studiebegeleider of onderwerpen die bij een volgend contact ter sprake kunnen komen. Voor werkaantekeningen geldt dat ze niet voor studenten in Osiris zichtbaar zijn. Uiteraard is het wel mogelijk deze notities in te zien. Hiervoor kun je altijd bij je studiebegeleider terecht.

Wie mogen de notities inzien?
Notities zijn meestal enkel zichtbaar voor de betrokken begeleider. In een aantal gevallen zijn gemaakte notities voor meerdere begeleiders zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer een opleiding meerdere studieadviseurs heeft. Als je wil weten welke afspraken daarover exact gemaakt zijn, kun je deze op http://www.ru.nl/studenten/begeleiding/welkom/ downloaden.

Docenten van je opleiding hebben in de regel geen toegang tot notities over jou als student in Osiris.