Nacht van de UB groot succes, USR stuurt brief over verruiming openingstijden

Nacht van de UBVannacht vond in de Universitaire Bibliotheek de ‘Nacht van de UB’ plaats, waarbij de UB de hele nacht open bleef om te kunnen studeren. Maar er waren ook rondleidingen achter de schermen, een college over de geschiedenis van de Radboud Universiteit, een silent disco en een hoop andere activiteiten. De Nacht was zeer geslaagd, alleen al vanwege de hoge opkomst. Rond 23:30 uur zaten er nog bijna 200 studenten in de UB en een groep van circa 40 studenten is de hele Nacht aanwezig geweest. Bij de opening van de Nacht noemde collegevoorzitter Gerard Meijer het al een ‘geweldig initiatief’.

Vannacht is gebleken wat de Universitaire Studentenraad al een lange tijd vermoedde: studenten hebben behoefte aan ruimere openingstijden van de UB. Dit heeft de USR doen besluiten het College van Bestuur een brief te sturen met het verzoek de openingstijden te verruimen. Studenten hebben een wisselend ritme wat studeren betreft. Waar sommigen het liefst ‘s ochtends vroeg beginnen, studeren anderen liever tot laat door. Ook in weekenden wordt er volop gestudeerd. Vooral rond tentamenperiodes vervaagt het onderscheid tussen reguliere studietijd en vrije tijd. Wanneer een tentamen nadert zullen veel studenten de dagen daarvoor immers optimaal willen gebruiken voor de studie, ongeacht welke dagen en tijden dit precies betreft.

De USR stelt in de brief voor om de openingstijden van de UB structureel in de weekenden te verruimen tot 20:00 uur en tijdens de tentamenperiodes (20 weken per jaar) doordeweeks te verruimen tot 24:00 uur. De kosten voor deze verruiming bedragen op jaarbasis €85.000. De verruiming zou in eerste instantie voor een periode van twee jaar kunnen gelden, waarna een evaluatie plaatsvindt.

De hele brief is hier te lezen.