Lagere prijzen, herindeling en ontbijt bij De Refter

RefterOp 15 april was de universitaire gezamenlijke vergadering (UGV). De rapportage die de USR geschreven heeft over de restauratieve voorzieningen werd tijdens deze vergadering besproken met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. De USR is blij met een aantal uitkomsten. Vanaf 1 mei zal voor de rest van 2013 een Reftermaaltijd €4,50 kosten.

Uit de rapportage en de afnamecijfers bleek dat een lagere prijs een grotere afname realiseert, waardoor uiteindelijk een hogere omzet kan worden behaald. De USR pleit voor een prijs van €4,-, maar de proefperiode van komende maanden zal uitwijzen of de rek van de prijselasticiteit groter is.

De USR is ook gevraagd om mee te denken over de herindeling van De Refter. Zo kan De Refter aantrekkelijker worden gemaakt om te verblijven buiten de etenstijden om, bijvoorbeeld om wat te studeren, een kop koffie te drinken of af te spreken met medestudenten. Deze herindeling zou nog voor het nieuwe collegejaar moeten worden gerealiseerd!

Daarnaast is de USR uitgenodigd om een klankbordfunctie te vervullen. Zo kan op gestructureerde basis de mening van studenten worden gehoord. Zes studenten mogen in deze groep plaatsnemen. De klankbordgroep zal in de toekomst wellicht worden gevraagd mee te doen aan een proefsessie.

Ook wordt nagedacht over het verzorgen van een ontbijtje in De Refter. Binnenkort worden het College van Bestuur, de USR en een aantal studenten gevraagd van het eerste ontbijtje te komen genieten. We wachten met spanning af!

Wat is nu blijven liggen? De vrijdagmiddagsluiting. Het College van Bestuur gaf aan de sluiting te willen heroverwegen wanneer blijkt dat meer klanten naar De Refter komen. Aangegeven werd dat het op dit moment niet rendabel is. Mogelijk komen er klanten op vrijdagmiddag als De Refter zijn herindeling heeft gehad. Hoewel de USR liever ziet dat De Refter ook geopend is op vrijdagmiddag is de studentenraad content met de behaalde resultaten van gisteren.  Zien we jou terug in de vernieuwde Refter?