Resultaten Algemene Studentenenquête

Vandaag zijn de resultaten van de Algemene Studentenenquête bekend geworden. De Algemene Studentenenquête wordt jaarlijks afgenomen onder alle studenten aan de Radboud Universiteit die zich opnieuw hebben ingeschreven. In de enquête komen als vaste thema’s tijdsbesteding, huisvesting, inkomen en computergebruik naar voren. Daarnaast is in 2012 aandacht besteed aan studentenbegeleiding, cateringfaciliteiten, Arbo- en Milieudienst en informatievoorziening. Aan de enquête van dit jaar hebben 4.222 studenten deelgenomen; een respons van 31,5%. De resultaten van de enquête hebben betrekking op het studiejaar 2011-2012.

De Universitaire Studentenraad bespreekt deze resultaten op 27 mei met het College van Bestuur en zal deze binnenkort goed bestuderen en intern bespreken. De resultaten zijn hier te vinden.