Scriptiebegeleiding moet beter volgens de USR

Gisterochtend is niet alleen de notitie over Studeren op de Campus aangeboden aan het college van bestuur, ook heeft de USR een notitie geschreven over scriptiebegeleiding. Veel studenten lopen uit met hun scriptie en krijgen het idee dat ze onvoldoende begeleiding krijgen. De universiteit heeft onvoldoende overzicht van het scriptieproces, maar uit de notitie blijkt dat er goede stappen te zetten zijn naar betere begeleiding. De notitie is bedoeld om handvatten te bieden om op centraal niveau meer te doen met de scriptiebegeleiding en zowel docenten als studenten meer ondersteuning te bieden in het goed doorlopen van het scriptieproces.

Ten eerste behoeven ook scriptiebegeleiders begeleiding. In gezamenlijke sessies kan worden ingegaan op vormen van begeleiding, formele eisen, etc. Begeleiders leren van elkaar, horen best practices en kunnen eventuele problemen samen bespreken. Er is al hulp beschikbaar voor docenten, via bijvoorbeeld de Dienst Studentenzaken, maar sessies met begeleiders tezamen worden nog weinig aangeboden. Het aanbod is echter te beperkt en veel begeleiders zijn hier nog niet van op de hoogte.

Daarnaast moet iedere student zijn of haar rechten en plichten terug kunnen vinden en dat geldt ook voor de scriptie. Studenten moeten weten op hoeveel begeleiding ze recht hebben en hoe deze begeleiding er uit ziet. Ook verdere formele zaken als beoordeling, de rol van de tweede lezer en eisen ten aanzien van de inhoud kunnen worden beschreven. Een master thesis guide zal per opleiding vorm gegeven moeten worden om recht te doen aan de eigenheid van de opleiding. Wel kan op centraal niveau besloten worden dat de thesis guide verplicht verstrekt dient te worden.

Benieuwd naar de verdere aanbevelingen? De hele notitie is hier te lezen.