USR schrijft notitie over studeren op de campus

De Universitaire Studentenraad heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan een notitie over studeren op de campus en deze is vanochtend aangeboden aan het college van bestuur. In deze notitie beschrijft de USR de ideale campus, waar studenten de hele dag met plezier kunnen studeren. In meerdere lunchoverleggen is de notitie besproken met o.a. onderwijsdirecteuren, docenten en het universitair vastgoed bedrijf, waarbij erg enthousiast werd gereageerd. De visie van de USR wordt verwoord in drie pijlers.

Werkplekken
Er zijn te weinig werkplekken en de faciliteiten zijn ook nog niet goed genoeg. De universiteit zou moeten voorzien in vlotte computers met de juiste software en snelle, goede ondersteuning. Daarnaast verschilt het werk dat studenten doen, waardoor er behoefte is aan groepswerkplekken, maar ook aan stiltewerkplekken en lunchwerkplekken. Communicatie over deze werkplekken is erg belangrijk: voor studenten moet duidelijk zijn waar er nog ruimte is en waar de verschillende werkplekken te vinden zijn. Ook kunnen ruimtes nu gevarieerder worden ingezet, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan de Refter. Buiten de lunchpauze kan deze heel goed worden gebruikt als studieplek.

Ontmoeting en ontspanning
Bij het studeren is het ook van belang om voldoende te ontspannen, waarbij nog veel valt te winnen voor de Radboud Universiteit. De USR ziet graag meer ontmoetingsplekken op de campus, waarbij de kantines in het Huygensgebouw en de Lounge in de UB goede voorbeelden zijn. De nieuwe ruimtes kunnen worden beheerd in samenwerking met studieverenigingen.

Voorzieningen
Er zijn goede voorzieningen nodig om studenten op de campus te houden of ze er juist naartoe te krijgen. Niet alleen een betaalbare maaltijd is daarbij van belang, ook ruime openingstijden van bibliotheken spelen hier een grote rol in. Maar er zijn ook kleinere dingen die kunnen verbeteren, zoals de aanwezigheid van kluisjes met eventueel een oplaadpunt voor laptops, en de magnetrons in de Refter terugplaatsen.

De hele notitie is hier te lezen.