CvB spreekt waardering uit over USR-notitie communicatie

Afgelopen overlegvergadering werd de notitie ‘Communicatie- en informatievoorziening’ van de USR besproken met het College van Bestuur. In deze notitie pleit de studentenraad voor een betere communicatie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en een duidelijke en consequentie communicatiestructuur op faculteiten en opleidingen. De notitie (.pdf) werd goed ontvangen door het CvB, sterker nog: de voorzitter van het CvB sprak zijn waardering uit over de notitie. ‘Het is een degelijke analyse met veel werkbare actiepunten. Goede communicatie vereist een inspanning van zender en ontvanger’.

In de Gezamenlijke Vergadering werd ook aangegeven dat de afstemming tussen facultaire en universitaire communicatie verbeterd moet worden. Ook met het verspreiden van de OER wordt aan de slag gegaan. Er komt een centrale website met links naar de facultaire sites waar de OER-informatie te vinden is, in de Studentenportal komen links naar de verschillende facultaire websites en in september krijgen alle studenten een e-mail waarin de plaats van het Studentenstatuut en de OER worden genoemd. Ook wordt in die mail aangegeven wat het belang van de OER is.

Daarnaast zijn er verschillende afspraken met faculteiten gemaakt over een betere communicatie naar studenten. De USR houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal ook een overzicht van deze afspraken toegestuurd krijgen.