FSR FTR stelt zich voor

Foto FSR FFTR

De Facultaire Studenten Raad 2013-2014 van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen stelt zich voor:

Marlein Jacobs, voorzitter – religiestudies
Stijn Krooshof – religiestudies
Erik Buster – theologie
Selina van der Laan – filosofie
Timo van Veen – filosofie
Jesse Gusman – filosofie

Hoewel we de kleinste faculteit zijn, hebben wij een groots hart voor de medezeggenschap. Als FSR willen wij de belangen van studenten behartigen door intensief contact. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van spuilunches, een onderwijsdebat en sterke communicatie. Daarom zijn wij ook aanwezig op facebook (www.facebook.com/facultairestudentenraad). Om het contact met studenten laagdrempelig te houden is de assessor vrijwel dagelijks aanwezig in de medezeggenschapskamer (E14.03A), zodat iedereen vrij kan binnenlopen om problemen aan te kaarten of ideeën te delen. Komend jaar willen we onder meer inzetten op versterking van de mogelijkheden tot internationalisering, uitgaande van een hoogwaardig niveau Engels. Ook door het op tijd aanleveren van cursushandleidingen en correcte informatie in de studiegids hopen we aan studenten duidelijkheid te verschaffen. Als FSR houden we graag contact met al onze partners: opleidingscommissies, universitaire studentenraad, assessor, onderdeelcommissie en faculteitsbestuur. Door ons streven naar verbondenheid kan er ook meer samengewerkt worden tussen de verschillende opleidingen van onze faculteit. Door goede communicatie, logische structuren en helder beleid willen wij samen werken aan een optimaal onderwijsklimaat, opdat alle intellectuele genoegens van onze studenten ten volle kunnen opbloeien. 

 

Contactgegevens:

FSR FFTR
Fsr.fftr@gmail.com
www.facebook.com/facultairestudentenraad
E14.03A