Zeventiende Universitaire Studentenraad geïnstalleerd

Vanmorgen is de 17e Universitaire Studentenraad geïnstalleerd in de Senaatszaal van de Aula. Tegelijkertijd heeft zij haar nieuwe presidium gekozen. Het presidium functioneert als dagelijks bestuur van de Universitaire Studentenraad en zal voor komend jaar bestaan uit Jip Mennen (voorzitter), Domenique Sinke (vice-voorzitter) en Daniel Bonder (secretaris). Jip zit in de Universitaire Studentenraad namens asap, Domenique namens AKKUraatd en Daniel is de afgevaardigde van CHECK. Hiermee is het een gevarieerd presidium, waarin zowel de gekozen leden als de benoemde leden vertegenwoordigd zijn.

Jip Mennen: ‘Ik kijk erg uit naar volgend jaar! Het komende jaar zullen we hard aan het werk gaan om de belangen van de studenten zo goed mogelijk te behartigen. Met deze USR en dit presidium heb ik daar het volste vertrouwen in.’