Nieuwe ICT Helpdesk

Eén ICT-helpdesk met een nieuw telefoonnummer 22222

Vanaf 1 november gaan de helpdesks Oost, West en Student en Gast over in één helpdesk: de ICT-helpdesk. De ICT-helpdesk is telefonisch bereikbaar op 22222. In plaats van het huidige keuzemenu krijgen bellers voortaan direct een medewerker aan de lijn. Veel problemen kunnen door de helpdesk op afstand opgelost worden en als dit niet het geval is, gaat er uiteraard een ondersteuner op pad. De ICT helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

Voor ICT dienstverlening die niet op afstand geleverd kan worden, is er vanaf 1 november het ICT Servicepunt in Learning Zone van de Centrale Bibliotheek. Het gaat hierbij om de volgende dienstverlening:

 • Uitgifte gastaccounts (legitimatie nodig)
 • Password resetten (legitimatie nodig)
 • Uitgifte mobiele apparatuur (tablet, GSM en Smartphone)
 • Helpen bij netwerk connectiviteit
 • Helpen bij VPN verbindingen
 • Beperkte uitgifte software (software die niet bij SURFspot te verkrijgen is)
 • Beperkte ondersteuning m.b.t. Péage printerproblemen (bv. formulier: terugbetaling niet geprinte prints, die wel verrekend zijn)
 • Mogelijkheid tot inleveren van een defecte RU laptop of ophalen van een gerepareerde laptop.

Het ICT servicepunt is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

English

From 1 November the helpdesks East, West and Student and Guest merge into one helpdesk : the ICT helpdesk. You can reach the ICT Helpdesk by phone on 22222. You instantly get an helpdesk employee on the phone, instead of the current menu. Many problems can be solved remote by the helpdesk and if not, an employee comes to you for support. The IT helpdesk is open on weekdays from 8:00 to 17:30.

For ICT services that cannot be delivered remotely from November 1 the ICT Service Desk will be opened in the Learning Zone of the Central Library . This includes the following services:

 • Issue guest accounts (identification required )
 • Reset Password ( identification required )
 • Issuance mobile devices (tablet , mobile phone and SIM Smartphone incl )
 • Assist in network connectivity
 • Helping with VPN connections
 • Limited issuance software ( software that is not available at Surf Spot)
 • Limited support on Peage printer problems (eg form refund not printed prints , which have been deducted )
 • Possibility to return a faulty RU laptop or pick up a repaired laptop.

The ICT service is open on weekdays from 8:30 to 17:30.