Maak kennis met: Pepijn Eymaal

De FSR Managementwetenschappen behartigt inmiddels alweer een half jaar de belangen van studenten. Maar wie zijn jullie vertegenwoordigers eigenlijk? Het is hoog tijd om nader kennis met ze te maken. Vandaag: Pepijn Eymaal.

‘In collegejaar 2013-2014 heb ik, Pepijn Eymaal, de eer om de Facultaire Studentenraad te mogen voorzitten. Sinds 2009 studeer ik Recht & Management aan de RU. Feitelijk studeer ik dus zowel aan de Faculteit der Managementwetenschappen als aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daardoor weet ik uit eigen ervaring wat best practices zijn die voor onze faculteit belangrijk zijn. In collegejaar 2012-2013 was ik studentvertegenwoordiger in de universitaire studentenraad (USR). Veel van de toen besproken zaken worden nu facultair geïmplementeerd. Doordat ik nu de FSR voorzit, kan ik de opgedane kennis en kunde uit mijn USR-periode goed toepassen.

Wat houdt mij verder bezig? Bij Scouting Klimopgroep ben ik begeleider van een groep met 15- tot 18-jarigen. In de zomer gaan we met zijn allen zeilen, des winters onderhouden we de boten. Het is een leuke manier van ontspanning na een drukke week vol afspraken!’