Studeren op de campus: supermarkt en huiskamers

Afgelopen vrijdag 7 februari vond er weer een vergadering van de commissie ‘Studeren op de campus’ plaats. Deze commissie, opgericht naar aanleiding van de notitie van de 16e USR, heeft als doel om te zorgen dat studenten langer op de campus kunnen én willen verblijven. Beleidsbepalers uit alle hoeken van de Radboud Universiteit nemen plaats in deze werkgroep, samen met enkele studenten.

Tijdens deze 3e bijeenkomst, voorgezeten door rector magnificus Bas Kortmann, zijn de plannen al een stuk meer concreet. Waar eerst begonnen is met een algemene inventarisatie van speerpunten, zijn er nu enkele onderwerpen uitgekomen die de volle aandacht krijgen.

Supermarkt
Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid van een supermarkt op de campus! Enkele jaren geleden is hier al een keer onderzoek gedaan, met een negatief advies. Nieuw onderzoek laat echter zien dat een supermarkt, wellicht in de laagbouw van het Mercator-gebouw, toch mogelijk kan zijn. De precieze invulling hiervan wordt de komende weken door het Facilitair Bedrijf onderzocht, net als een mogelijke samenwerking met een supermarktketen. Het idee is: een klein assortiment, gericht op de student, voor redelijke prijzen.

Huiskamerproject
Naar aanloop van deze bijeenkomst is er door de studenten die zitting nemen in de werkgroep, van de huidige USR Daniel Bonder en Rolf de Rode, samen met voormalig USR-voorzitter Patrick Verleg, een inventarisatie gemaakt van de huiskamers op de universiteit. Enkele voorbeelden zijn de studentenkantines van FNWI, het DE Café en de coffeecorner FFTR. Zo kan een goed beeld geschept worden voor de toekomstige huiskamers. Speerpunten voor deze ruimtes zijn dat ze beheerd worden door studenten (in samenspraak met studieverenigingen), ingericht mogen worden door studenten, maar wel onder lichte vorm van controle staan van de faculteit. Eten en drinken zou ook aangeboden gaan worden.

Andere zaken die besproken en hopelijk snel aangepakt worden (op basis van resultaten uit de Algemene Studentenenquête) zijn het matige draadloze netwerk, de verschillen in openingstijden en de communicatie over voorzieningen. Zodra er meer ontwikkelingen zijn over deze onderwerpen, laten we het gelijk weten!