Bachelorevaluaties en verhuizing tijdens de FGV

Het is alweer even geleden dat de laatste Facultaire Gezamenlijke vergadering (FGV) plaatsvond. Tijdens deze vergadering, die de FSR zeswekelijks met het Faculteitsbestuur (FB) en de personeelsgeleding van de faculteit (FOC) heeft, werd een aantal voor studenten relevante zaken besproken.

Zo kwam onder andere de verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen naar het Gymnasion aan bod. Voor zo’n grote operatie als de verhuizing van een gehele faculteit is een goed plan van eisen essentieel. Het opstellen van dit plan is inmiddels in gang gezet en zowel de FSR als het personeel zullen hiervan op de hoogte worden gehouden. De FSR zal dit proces nauwlettend in de gaten houden.
In het begin van dit collegejaar zaten de besturen van de studieverenigingen en de FSR al om de tafel met architecten om de wensen vanuit de student kenbaar te maken. Zo bleek dat de studieverenigingen graag de sfeer van TvA 5 willen behouden, maar graag een aantal ruime vergader- en ontmoetingsruimtes zien toegevoegd. De FSR zette tijdens dit gesprek vooral in op voldoende werkplekken voor de student, zowel voor laptops als dekstops en zowel voor zelfstandig studeren als groepswerk. Ook bleek uit het gesprek dat het verblijven op de faculteit als belangrijk aspect werd gezien. Hieruit vloeit bijvoorbeeld voort dat een eigen faculteitsrestaurant of -kantine wenselijk is. Naar aanleiding van de genoemde punten schreef de FSR de ‘Notitie Herhuisvesting’, welke ook wordt meegenomen in het plan van eisen voor het nieuwe gebouw.

Verder werden de onderwijsevaluaties van de bacheloropleidingen besproken. Hieruit kwam voornamelijk naar voren dat docenten en studenten over veel zaken hetzelfde denken. Zo wordt de onderwijsintensivering, wat vaak neerkomt op verlenging van hoorcolleges, op dit moment niet als zinvol ervaren. De FSR pleitte tijdens de vergadering vooral voor andere, meer nuttige en uitdagende, vormen van onderwijs tijdens de langere colleges. Zo werd door de FSR vooral gehamerd op het betrekken van de actualiteit bij het onderwijs. ‘Sla een willekeurige krant open en je vindt genoeg interessante casussen om je college mee in te vullen’, luidt een van de suggesties. Docenten zien hun werkdruk sterk toenemen en vragen om de contacturen-norm weer te verlagen – dit lijkt echter niet mogelijk met de huidige regels.

De volgende FGV is op dinsdag 25 maart in zaal TvA 3.1.25, dan staat onder andere een FSR-notitie over verbetering van de faculteitswebsite op het programma. Ben je geïnteresseerd in studentenmedezeggenschap of in de werkzaamheden van het Faculteitsbestuur? Kom dan vooral eens langs bij een FGV.