De week van… Teun Bens

De komende weken zal er elke woensdag een update komen van een week van een van de USR-leden. Een kijkje achter de schermen bij deze 14 raadsleden.

Deze week is het de week van… Teun Bens

Vorige week was druk als vanouds, maar wel op een leuke manier. Maandag ben ik met Anne bij de studieadviseurs van FSW geweest. Vanuit de USR is er een werkgroep opgericht die kijkt waar de studiebegeleiding verbeterd kan worden. Het idee om deze werkgroep op te richten kwam van mijn kant en ik ben ook voorzitter van deze werkgroep. Dat is een van de leuke kanten aan de USR. Je kunt nieuwe initiatieven ontplooien en helpt de universiteit te verbeteren.

De maandag was ook de dag van de gezamenlijke overlegvergadering. Van tevoren vergadert de USR eerst intern en vervolgens vertrekt de colonne met raadsleden naar de aula om verder te vergaderen met de ondernemingsraad en het college van bestuur. Deze vergadering was minder spannend dan de vorige. Helaas waren er dit keer maar weinig interessante stukken.

Al vrij vroeg in de avond werd het alweer tijd om naar de Kroeg te gaan. Met de Kroeg bedoel ik uiteraard de sociëteit van Carolus Magnus, aangezien daar de B.O.S. kamer zit. Met het bestuur van het B.O.S. vergaderen we iedere maandagavond over de verschillende punten waar wij ons mee bezig houden. De focus lag nu vooral op het voorbereiden van de Algemene Vergadering op zondag. Gelukkig kon ik nog op tijd naar de maandelijkse argusborrel. Ook hier hoefde ik niet stil te zitten. Kennelijk had er weer eens iemand aan het geluid gezeten en kon ik de installatie weer repareren. Ach, zolang het maar werkt. Zonder muziek mis je toch wat op een borrel.

De dinsdag werd er weer vergaderd, maar nu met de koepels. Eens in de zoveel tijd komen de koepels bijeen om specifieke zaken voor de koepels te bespreken. Het fijne van deze vergadering is dat je veel informatie kunt uitwisselen en ook ziet hoe het er bij de andere koepels aan toe gaat. In de avond werd het weer tijd voor dispuutsavond. Door sommigen ook wel het werkelijke begin van de week genoemd.

Woensdag beloofde een mooie dag te worden. Ik had vooral zin in de avond. Het bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen zou langs komen voor de Tour D’Hollande. De Tour houdt in dat het bestuur van de LKvV langs alle studentensteden gaat om met de besturen van de lidverenigingen te borrelen. Vandaag was Nijmegen aan de beurt. Na een prima diner met mijn eigen bestuur en de besturen van Carolus, Ovum en de LKvV werd er nog geborreld op beide sociëteiten. Dit zijn de dingen die je bestuursjaar leuk maken.

Donderdag moest er vooral gestudeerd worden voor het tentamen van vrijdag. Ik volg al mijn colleges gedurende dit jaar. Het zijn er niet veel, maar de oefenrechtbank en een werkcollege waren wel weer twee verplichte nummertjes.

Vrijdag kon ik vroeg mijn bed uit. Ik ben geen ochtendmens, maar er moest een tentamen gemaakt worden. Ondanks dat het wat pittiger was dan verwacht leek het heel goed te gaan. Direct na het tentamen ben ik mijn mail gaan checken en werd het tijd om de laatste zaken voor deze week af te ronden. Tijd voor een welverdiende vrijdagmiddagborrel. Met het oog op de Algemene Vergadering op zondag moet er ook ergens een keer rust gepakt worden.