Wat gaan wij dit jaar doen?

under-construction

De USR heeft naar aanleiding van de brainstormdag in Huize Heyendael de kernpunten van komend jaar omgezet naar werkgroepen. De komende weken zullen de werkgroepen die zich het eerste half jaar met die thema’s bezig gaan houden zich kort voorstellen op NU!Medezeggenschap. Vandaag trappen we af met een kort verslag van de brainstormdag met een aantal van deze thema’s.

Op het gebied van internationalisering is er door de USR de afgelopen jaren al erg veel werk verzet.  Wij zijn echter van mening dat het voor veel studenten nog altijd te lastig is om een deel van hun studie of een stage in het buitenland te kunnen doen. Internationalisering is echter niet alleen een verblijf in het buitenland: ook binnen de RU zijn er nog veel verbeterpunten. Zo vinden wij dat er meer informatie in het Engels beschikbaar moet zijn.

Rendementsmaatregelen kunnen de doodsteek zijn voor een actief studentenleven. Voor studenten moet het daarom aantrekkelijk blijven om zich naast hun studie zicht te kunnen ontplooien. Dit kan bijvoorbeeld door in curricula meer flexibiliteit in te bouwen, maar ook door te zorgen voor goede voorlichting en meer faciliteiten. Naast studenten die actief zijn bij een vereniging, verdienen onder andere studenten met artistieke talenten en topsporters ook meer aandacht.

Digitalisering is in het middelbare onderwijs, het MBO en het HBO niet meer weg te denken. De RU loopt in onze ogen op dit onderdeel achter. Als USR willen wij een visie op gaan stellen over hoe wij studenten het onderwijs van de nabije toekomst zien. Daarnaast willen wij bestaande projecten kritisch evalueren en meedenken over hoe deze beter aan kan sluiten bij wat de student ervan verwacht. Hier kun je denken aan onder meer Péage en Blackboard.

Elk jaar krijgt de decentrale medezeggenschap een scholingsdag aangeboden de universiteit. De USR heeft signalen opgevangen dat er voor deze scholingsdag nog de nodige verbeterpunten zijn. Daarom willen wij de handen ineen slaan met de decentrale medezeggenschap om na te gaan wat er beter kan, zodat assessoren, FSR- en OLC-leden zo optimaal mogelijk worden voorbereid op hun medezeggenschapsjaar.

Naast dat wij vinden dat de RU beter moet communiceren met haar studenten, volgens ons ligt er ook een taak voor de medezeggenschap om beter te communiceren met haar achterban. Wij willen daarom ook de zichtbaarheid van de medezeggenschap verbeteren. Dit willen wij doen door onder andere de website van NU!Medezeggenschaps tegen het licht te houden en deze een grote make-over te geven. Houd voor onze andere acties en updates ook de website en de Facebook goed in de gaten.

Naast deze punten is er nog veel meer besproken tijdens de brainstorm. Ben je benieuwd naar wat wij nog meer willen? Houd deze pagina in de gaten of kom een keer langs voor een kopje koffie op de USR-kamer in TvA 3!