USR bepleit instemmingsrecht judicia

Naar aanleiding van een brief eerder deze week waarin het college meldde dat een groot deel van de judicia afgeschaft gaat worden, heeft de USR vandaag een schriftelijke reactie gestuurd.  In de brief merkte het college van bestuur op dat er op aanpassing van de OERen op dit onderwerp geen instemming nodig is van de medezeggenschap. De USR heeft hierover echter juridisch advies ingewonnen en is van mening dat instemming door de medezeggenschap wel nodig is. De USR is van mening dat de bindende richtlijn zoals voorgesteld door het college niet geldig tot stand is gekomen.

Op dit moment ligt de brief met de argumenten bij het college van bestuur. De USR roept het college op om constructief het gesprek aan te gaan en samen met de USR tot een uniforme regeling te komen. Aan de regeling zoals die er nu ligt zitten te veel nadelen, zoals de eis dat er maar één tentamen herkanst mag worden. Daarnaast ziet de USR meerwaarde in de judicia bene meritum en summa cum laude, die het college dus wil schrappen.