Judicium summa cum laude gered

Het college van bestuur heeft in de gezamenlijke vergadering van 2 februari aangegeven dat zij het advies van de FSR’en gedeeltelijk zal overnemen. Dit betekent dat studenten vanaf volgend jaar naast cum laude ook nog summa cum laude kunnen afstuderen, waarmee aan één van de belangrijkste wensen van de medezeggenschap wordt voldaan.

In december kwam het college met het besluit dat alleen cum laude behouden zou blijven. De medezeggenschap sloeg hierop de handen ineen om summa cum laude ook overeind te houden. Daarnaast wilde de FSR-en een aantal aanpassingen aanbrengen in bijvoorbeeld het aantal herkansingen dat gemaakt mag worden om in aanmerking te blijven komen voor een judicium. Het college is echter nog altijd van mening dat dit maximum op één  gesteld moet worden, terwijl de FSR’en en de USR meer zien in een procentuele regel.

Naast de percentages wordt er ook nog gekeken naar de noodzaak van een overgangsregeling op centraal niveau. Het college wil deze verantwoordelijkheid bij de opleidingen leggen terwijl de USR pleit voor een uniforme overgangsregeling.

In het vervolgtraject zal een afvaardiging van de USR en de ondernemingsraad met het college van bestuur om tafel zitten om ook op de laatste details overeenstemming te krijgen. De USR hoopt dat het college toch bereid zal zijn om af te zien van de één-herkansingsregeling en een uniforme overgangsmaatregel zal vaststellen.