Instemmingsrecht op begroting toegezegd

Vandaag heeft het college van bestuur in de gezamenlijke vergadering toegezegd geen uitzondering bij het ministerie van OCW aan te vragen op het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Omdat de Radboud Universiteit een bijzondere universiteit is, heeft het college de mogelijkheid om op die grond uitzonderingen aan te vragen op wetten die de minister uitvaardigt. Dat zou in theorie nu dus ook kunnen, gezien het feit dat het ministerie tegelijk met de wet over de herziening van de studiefinanciering besloten heeft om de medezeggenschap instemmingsrecht op de begroting te geven. De USR is erg blij dat het college dit niet gaat proberen.

Wat de precieze hoofdlijnen gaan worden, wordt door een afvaardiging van de USR nog samen met het college bepaald.