De kandidaten voor de FSR Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Van 18-21 mei 2015 kun je de nieuwe Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kiezen. Laat je stem dus horen! Hieronder stellen de kandidaten zich graag aan je voor.

  1. Katarina Radisavljevic

Mijn naam is Katarina Radisavljevic. Ik ben 23 jaar oud en studeer biologie. Het afgelopen jaar heb ik
al zitting genomen in de FSR, ik heb besloten mij nogmaals verkiesbaar te stellen. Hopelijk kan ik er
op die manier voor zorgen dat de lijn die dit jaar is in gezet, wordt doorgetrokken. Zo wil ik graag
lopende punten zoals de problemen omtrent examencommissies blijven monitoren. Daarnaast wil ik
mij inzetten om te zorgen dat álle studenten vertegenwoordigd worden. Denk hierbij aan de actieve
studentbestuurders, maar ook aan mensen met een functiebeperking, topsporters of mensen die op
een andere manier wel wat anders aan hun hoofd hebben. Ook zal mijn focus liggen bij het op de
juiste manier invoeren van een tweetalige of Engelstalige faculteit.
Ik hoop dat iedereen gaat stemmen voor de medezeggenschap!

 

  1. Jan Harm Westerdiep

Ik ben Jan Harm Westerdiep, negentien jaar en een tweedejaars student Scheikunde. Momenteel ben ik bovendien bestuurder binnen V.C.M.W. Sigma (Studievereniging MW). Komend jaar zou ik graag de contacten met studenten en de ervaringen binnen de faculteit die ik in mijn functie heb opgedaan inzetten om het FNWI een nog fijnere plek te maken. Daarom sta ik ook op deze kandidatenlijst. Ik wil eraan werken om de universiteit en de studie overzichtelijker te maken voor studenten, zodat zij zelf de controle hebben over hun studieverloop. Om te zorgen dat studenten alles uit hun studie kunnen halen zijn natuurlijk ook goede (studie)faciliteiten belangrijk. Ten slotte is het nodig om mogelijkheden te hebben om je te onderscheiden, door bijvoorbeeld een buitenlandstage of –minor, een studie is namelijk meer dan verplichte vakken! Als ik als FSR-lid wordt verkozen zijn dit onderwerpen waar ik me in het bijzonder in zou willen verdiepen.

  1. Kitty Rang

Veel mensen brengen zoveel tijd door in het Huygensgebouw, dat het een soort tweede thuis is geworden. Dit heb ik afgelopen jaar maar al te goed gemerkt tijdens mijn bestuursjaar voor Wiskunde Studievereniging Desda. Naast alle uurtjes die ik in collegezalen en in de Library of Science doorbreng voor mijn studies Wiskunde en Natuurkunde, ben ik ook voor veel activiteiten ergens in het gebouw te vinden. Het is prachtig om te zien dat de faculteit zo leeft onder de studenten en ik hoop dat dat de komende jaren zo blijft. Vanuit mijn achtergrond als dubbele bachelor en studentbestuurder hoop ik veel verschillende studenten te kunnen vertegenwoordigen in de FSR, zodat de faculteit voor hun blijft aanvoelen als een tweede thuis.

  1. Jade Heister

Ik ben Jade Heister, vierdejaars student moleculaire levenswetenschappen. Ik ben nu mijn bachelor aan het afronden en daarnaast ben ik Chef de Mission van Radboud Sports (19 juni, allemaal meedoen!). De twee jaar daarvoor was ik algemeen bestuurslid en voorzitter van het Sigma-bestuur. In mijn bestuursjaren heb ik veel studenten gesproken en diverse instanties van onze faculteit in meer of mindere mate leren kennen. Deze kennis kan ik in de FSR goed gebruiken en ik kijk er naar uit mijn kennis uit te breiden en mee te denken over de gang van zaken op de FNWI. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is op de faculteit, dat informatie makkelijk toegankelijk is en dat ieder zijn eigen studie zo in kan richten dat hij er het meeste plezier uit haalt.

  1. Stijn Janssen

 

Ik ben Stijn Janssen, tweedejaars Natuur- en Sterrenkunde student. De afgelopen anderhalf jaar heb ik in het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest CMC gezeten als voorzitter en secretaris. Ik heb enorme liefde voor muziek en een zeker zo grote liefde voor natuurkunde en exacte wetenschap. Als lid van de FSR kan ik me inzetten voor iedereen die deze laatste passie deelt!
Studeren is de belangrijkste bezigheid van je studententijd. Daarom is het noodzaak dat je studie goed geregeld is en je je thuis voelt op de universiteit. Hiertoe is goede medezeggenschap erg belangrijk. In het komende jaar wil ik me daarom inzetten voor de bètastudent, zodat onze belangen op een goede manier worden vertegenwoordigd!
Goede communicatie, goed onderwijs en een prettige werksfeer, dat is belangrijk. Zo kan elke individuele student zich thuis voelen op de faculteit.

Een faculteit waar iedereen zich thuis voelt, daar wil ik me hard voor maken!

 

  1. Stijn Peeters

Dit is je kans om je stem te laten gelden en invloed te hebben op het beleid van de universiteit. Ieder jaar is er weer keuze uit een aantal enthousiaste medestudenten die zich graag inzetten voor de faculteit via de facultaire studentenraad (FSR). De FSR is dus, zoals de naam al doet vermoeden, door studenten voor studenten. Ik ben één van de kandidaten, een derdejaars student biologie. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de FSR onder andere omdat ik vind dat:

1. Bij de mastervoorlichting is verbetering mogelijk.

2. Er meer awareness moet komen voor het mobility window onder studenten.

Grijp je kans op medezeggenschap, en stem!

 

  1. Rick Erkens

Mijn naam is Rick Erkens, ik ben 21 jaar oud en ik ben volgend jaar (hopelijk) masterstudent informatica. Na twee jaar actief te zijn geweest op opleidingsniveau (studievereniging Thalia, opleidingscommissie), was ik heel benieuwd naar de facultaire medezeggenschap. Het is namelijk heel mooi om te zien dat de universiteit op ieder niveau waarde hecht aan de inspraak van studenten ter verbetering van de kwaliteit. Iedere student profiteert hier uiteindelijk van en ik hoop hier ook aan bij te kunnen dragen volgend jaar als FSR-lid, want alles kan ontzettend goed gaan als we allemaal meedenken! Neem bijvoorbeeld de juli-augustusregeling waardoor velen nog een jaar kunnen genieten van studiefinanciering (waaronder ook ik, hopelijk). Mede door de goede communicatie naar de studenten was dit mogelijk en zo zie ik dat graag.

8. Stijn van Uffelen

Ik ben bezig met mijn propedeuse als Natuur- en Wiskundestudent, en de eerste helft van het jaar heb ik me eigenlijk niet zo gemoeid met medenzeggenschap.  Het is heel makkelijk om de mogelijkheden die je krijgt om de universiteit naar jou idee te verbeteren links te laten liggen, en deze verkiezingen kun je ook heel makkelijk langs je heen te laten gaan. Het is ook heel erg zonde om je mening niet te laten horen, want op de Radboud Universiteit wordt er wél naar studenten geluisterd.

Jij bent ook student met een stem die minstens zo belangrijk is als de mijne.  Daarom wil ik me in de FSR graag inzetten om beter naar jou te luisteren. Door meer onderzoek te doen naar wat studenten precies willen kunnen de medenzeggenschapsorganen beter doen waar ze voor zijn bedoeld: jou vertegenwoordigen.