Afgelopen week ontving de USR positief nieuws uit het bestuursgebouw: het College van Bestuur is akkoord gegaan met de realisatie van de bestuursminor die wij dit jaar in samenwerking met de universiteit hebben ontwikkeld! Vanaf aankomend collegejaar kunnen studentbestuurders en medezeggenschappers een minor volgen van 24 ECTS. Op deze manier kan deze groep studenten het vereiste aantal studiepunten halen voor hun bestuursbeurzen, terwijl ze academische handvaten krijgen die ze helpen bij hun ontwikkeling tot bestuurder. De minor zal voor studentbestuurders aan alle faculteiten te volgen zijn en zal professioneel uitgevoerd worden Radboud Honours Academy.

De nadruk ligt bij de minor op de ethiek van het besturen en retorische vaardigheden. Deelnemers gaan een jaar aan de slag met een overkoepelend project: een ambitie of doel die aan het begin van het jaar wordt vastgesteld en waar gedurende het jaar begeleid aan wordt gewerkt. Door middel van beroepsbestuurders en colleges wordt de uitvoering van dit project ondersteund.

Binnenkort kunnen studenten die volgend jaar een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie gaan uitoefenen op de Radboud Universiteit zich aanmelden. Omdat het aantal plaatsen in deze minor vooralsnog beperkt is, zal er een sollicitatie plaatsvinden waarbij je je ambitie of doel voor volgend jaar presenteert. Deze kun je vooraf in overleg met je voorganger vaststellen. Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen omtrent deze minor of zit je met brandende vragen? Stuur dan een mailtje naar usr@ru.nl!windmolen