Job stelt zich voor

Mijn naam is Job Verwaaij, ik ben student Geschiedenis en dit jaar zal ik namens studentenpartij asap zitting nemen in de USR. De afgelopen twee jaar ben ik al actief geweest binnen de medezeggenschap op onze universiteit. Twee jaar geleden ben ik secretaris geweest bij de Facultaire Studentenraad Letteren en afgelopen jaar heb ik zitting genomen in de Opleidingscommissie Geschiedenis. Ook dit jaar wil ik me natuurlijk weer volledig inzetten als student binnen de medezeggenschap. Naast de reguliere taken die de USR met zich meebrengt wil ik me in het bijzonder inzetten voor het integreren van internationale studenten binnen onze universitaire gemeenschap, de kwaliteit van het onderwijs, het gebruik van ICT binnen het onderwijs en de organisatie van de medezeggenschap binnen de universiteit. Ook zal ik dit jaar als contactpersoon van Letteren mijn best gaan doen om het contact tussen de centrale medezeggenschap en de medezeggenschap op de Faculteit der Letteren goed te onderhouden. Mocht je vragen, suggesties ideeën hebben voor mij, stuur dan vooral een berichtje naar j.verwaaij@usr.ru.nl.