Radboud-app komt er!

De Radboud Universiteit krijgt een app die studenten toegang gaat bieden tot het persoonlijke rooster, Osiris en Blackboard. Bovendien kan de app pushberichten sturen over opleidingspecifieke zaken. De verwachting is dat studenten de app vanaf collegejaar 2016-2017 kunnen downloaden.
Op initiatief van studentenpartij asap is de universitaire studentenraad erin geslaagd het college van bestuur te overtuigen tot invoering van deze app.

Lang gekoesterde wens
“Dit is een lang gekoesterde wens van veel studenten. Door deze app zal niet alleen de communicatie tussen universiteit en studenten verbeteren, maar zullen studenten zich ook meer betrokken voelen bij de universiteit.” Aldus Twan van Erp, fractievoorzitter asap

Testen
Voor de app in gebruik wordt genomen zal een panel van studenten de app testen om de ‘kinderziektes’ eruit te halen.

De week van.. Jip Mennen

De komende weken zal er elke woensdag een update komen van een week van een van de USR-leden. Een kijkje achter de schermen bij deze 14 raadsleden.

Deze week is het de week van… Jip Mennen

De wekker gaat, het is weer maandag. Om 08.00 uur sta ik braaf naast mijn bed en is het na een ontbijtje de hoogste tijd om de gesprekken van die dag voor te bereiden.
Om 11.00 uur ga ik namelijk met de rest van mijn presidium en de voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) rond de tafel met het College van Bestuur. We zullen hier naar aanleiding van de heftige Gezamenlijke Vergadering (GV) nogmaals spreken over het pre-master beleid en de judicia. We bereiden ons gezamenlijk voor bij Joop Pronk en Pepijn Oomen, zij vormen het ambtelijk secretariaat en zijn daarmee de steun en toeverlaat van de medezeggenschap.

Het gesprek duurt langer dan verwacht en dat betekent dat ik later kom bij een vergadering met de fractie en het bestuur van asap. Ik vergader kort mee, want om 13.30 gaat de afsluitende GV van start. Deze zal ik voorzitten en dat vergt wat voorbereiding. Gelukkig zit mijn vice-voorzitter Domenique Sinke altijd naast me en op die manier gaat alles van een leien dakje.
Aan het einde van de middag besluit ik dan nog mijn ontplofte mailbox op te schonen en houdt ik het om 17.00 uur voorgezien. ’s Avonds zit ik moe maar voldaan op de bank met een grote kop koffie, de maandag heb ik overleefd.

Dinsdagochtend ga ik naar college. Ik start voor mijn gevoel rustig op, maar het wordt dan ook een lange dag. Deze middag vind de halfjaarlijkse USR evaluatie plaats. Het wordt een prettige middag en avond die we afsluiten met een gezamenlijk etentje. Achteraf drinken we nog met wie wil een biertje, maar ik durf het niet al te laat te maken. Mijn woensdagochtend start namelijk met een overleg met de Rector.

Het informeel overleg is een gesprek dat plaatsvindt met de Rector, Wim Brand (directeur Dienst Studentenzaken) en het presidium van de USR. Verschillende onderwerpen passeren hier de revue. De rest van mijn dag vul ik met een kascontrole bij de studievereniging waar ik vorig jaar in het bestuur plaatsnam, ismus. ’s Avonds eten we met het bestuur van vorig jaar, een gezellige avond die we afsluiten met een M-feest.

Ook de donderdag is gevuld met vergaderingen en bijeenkomsten o.a. over de Wat Zijn de Plannen week die van start zal gaan op 24 februari. De avond die volgt besluit ik rustig door te brengen, zo kan ik even bijkomen van de avond hiervoor.

De vrijdag gaat van start met een presidium vergadering, hierin bespreken we met name organisatorische zaken. Wanneer kunnen we een notitie gaan agenderen, moeten we een extra interne-USR inplannen etc.? Dan volgt er nog een fractievergadering, een erg leuke wekelijkse vergadering. Hierna beantwoord ik mail, ga ik nog even langs bij studievereniging ismus en wens ik dan iedereen een fijn weekend. Het was weer een drukke, maar goede week. Het tweede seizoen van House of Cards is net verschenen en daar ga ik van genieten!