USR opent discussie met College van Bestuur over gevolgen studievoorschot

Middels een brief die de USR recentelijk naar het College van Bestuur heeft verstuurd, opent zij de discussie over de gevolgen van het studievoorschot en de manier waarop de universiteit hier mee om zou moeten gaan. Zo ziet de USR onder andere problemen voor alle studenten in de regie die zij over hun studieloopbaan hebben en de mate waarin zij hun studie moeten kunnen blijven combineren met hun werk, maar ook voor actieve studenten en aankomende studenten.

Door deze brief wil de USR het College van Bestuur ervan te kunnen overtuigen dat het belangrijk is om nu het studievoorschot is ingevoerd nog eens goed te kijken naar de manier waarop we op deze universiteit om willen gaan met onderwerpen zoals rendementsmaatregelen. De USR hoopt zo op een kritische maar constructieve manier bij te kunnen dragen aan een universiteit waar studenten de ruimte hebben om zichzelf echt te ontwikkelen.

USR schrijft Judiciavoorstel

Naar aanleiding van de GV van 27 januari, waarin het College aangaf het Judiciastelsel te willen veranderen, heeft de USR een brief geschreven, in samenwerking met diverse medezeggenschapsgremia, met een voorstel voor deze wijziging.

Het College gaf aan dat ze voortaan alleen nog cum laude zouden willen hanteren, iets waar de USR niet mee eens is. De USR zou graag zien dat zowel cum laude, summa cum laude als bene meritum behouden zouden blijven. Door deze judicia te blijven erkennen zouden studenten nog steeds gemotiveerd blijven om deze te behalen en daarnaast maakt een judicium een positieve indruk bij werkgevers.

Het College en de USR zijn beide van mening dat er meer uniformering zou moeten zijn op dit vlak. Omdat een judicium bij studies met 9 vakken makkelijker te behalen is dan bij een studie met 18 vakken moet hier juist naar gekeken worden. Ook pleit de USR voor de herkansing van voldoendes waarbij het hoogste cijfer telt. Het zou immers niet zo mogen zijn dat studenten die na het behalen van een vijf willen herkansen, zodat ze een judicium krijgen, een vier behalen waarna ze hun bachelor mogelijkerwijs niet behalen.